Sanasto

Kerrytettävissä oleva rahamäärä

Vastaa yleensä käypää arvoa.