Sanasto

Käypä arvo

Rahamäärä, johon omaisuus voitaisiin vaihtaa eri osapuolten välillä.