Sanasto

Likviditeetti

Mm. arvopaperimarkkinoiden kyky välittää suuria kauppoja.