Pörssigaalan palkinnot

Hanna-Maria Heikkistä innostaa työssään se, että sijoittajat katsovat tulevaisuuteen

Vuoden 2023 Sijoittajasuhdejohtaja-palkinnon saaneelle Hanna-Maria Heikkiselle ei riitä pakollisten raporttien tuottaminen. Hän haluaa demokratisoida sijoittajasuhdetyötä ja pyrkii palvelemaan kaikenlaisia sijoittajia.

Artikkeli
31.1.2024
Lukuaika
5 min

Vuoden 2023 Sijoittajasuhdejohtaja-palkinnon saanut Hanna-Maria Heikkinen on työskennellyt 13 vuotta sijoittajasuhdejohtajana. Vuodesta 2021 hän on ollut konepajayhtiö Wärtsilän palveluksessa ja aiemmin Cargotecin, Valmetin ja YIT:n sijoittajasuhdejohtajana.

Millainen on sijoittajasuhdejohtajan tehtävä pörssiyhtiössä?

”Sijoittajasuhdejohtajan tehtävässä yhdistyvät tiedonantovelvollisuuteen liittyvät pakolliset asiat, kuten osavuosikatsausten ja tilinpäätösten ja niihin liittyvien materiaalien valmistelut ja pörssitiedottaminen.”

”Vapaaehtoisempaa, mutta erottautumisen kannalta olennaista osuutta edustavat erilaisten analyytikko- ja sijoittajatilaisuuksien järjestäminen. Näitä ovat pääomamarkkinapäivät, tehdasvierailut, roadshow-kiertueet ja sijoittajatapaamisten hoitaminen.”

”Kolmas tärkeä kokonaisuus on sijoittaja- ja markkinapalautteen tuominen yhtiöön ja sen johdolle.”

Mikä sijoittajasuhdetyössä innostaa, mikä haastaa?

”Sijoittajasuhdejohtajan työn parhaita puolia ovat monipuolisuus, laaja-alaisuus ja erityisesti se, että työtä saa tehdä erittäin fiksujen ihmisten kanssa. Sijoittajat keskittyvät tulevaisuuden hahmottamiseen, mikä on haastavaa ja inspiroivaa.”

Milloin mielestäsi sijoittajasuhdejohtaja voi ajatella onnistuneensa työssään? Onko sinulla käytössä numeerisia mittareita, joilla arvioit työtäsi?

”Luottamuksen rakentaminen sekä hyvinä että huonoina aikoina on tärkeää. Sijoittajilla on ylitarjontaa sijoituskohteista, joten potentiaalisten ja yhtiöstä kiinnostuneiden sijoittajien määrän kasvu on hyvä indikaattori.”

”Ulkoisen sidosryhmien – analyytikoiden ja sijoittajien – lisäksi toki myös yhtiön johto ja hallitus ovat asiakkaitani. On tärkeää miettiä, miten voin tukea heidän työtään.”

”Numeerisina mittareita voi käyttää laadullisten lisäksi, joskaan ne eivät ole yksiselitteisiä. Esimerkiksi omistajien määrä, arvostuskertoimet suhteessa verrokkeihin, kuinka lähellä konsensus on yhtiön ennustetta, eri omistajaryhmien osuudet tai määrä, sijoittajatapaamisten määrä jne.”

Miten itse päädyit sijoittajasuhdetyöhön?

”Urani alkuvaiheessa työskentelin kymmenen vuotta Nordealla ja myös osakeanalyytikkona. Seurasin muiden muassa rakentamiseen liittyviä yhtiöitä. YIT oli yksi seuraamistani yhtiöstä, ja sain tarjouksen siirtyä pöydän toiselle puolelle sijoittajasuhdejohtajaksi.”

Kiinnostaako sijoittaminen ja vaurastuminen? Tilaa Pörssisäätiön uutiskirje.

Mikä merkitys tavallisilla osakesijoittajilla on Wärtsilän omistajina?

”En luokittele omistajia pieniin ja suuriin. Arvostan jokaisen osakkeenomistajien osoittamaa luottamusta Wärtsilää kohtaan.”

”Mielestäni on tärkeää, että yhtiöllä on hajautettu omistajapohja. Erilaiset omistajat ostavat osaketta eri aikaan. Usein ulkomaiset omistajat pakenevat helposti Suomen kaltaisilta reuna-alueilta epävarmuuden lisääntyessä ja myyvät osakkeet hinnasta välittämättä, kun taas tyypillisesti yksityissijoittajilla on ollut melko hyvä ajoitus lisätä osaketta ulkomaalaisten myydessä.”

”Liian samansuuntaiset liikkeet lisäävät volatiliteettia osakkeeseen, mikä laajentaa osakkeen riskipreemiota ja pahimmillaan laskee kurssia. Laaja omistajapohja myös lisää osakkeen likviditeettiä, ja hyvä likviditeetti taas vähentää riskiä.”

”Wärtsilän osakkeista 22 prosenttia on kotitalouksien omistuksessa, mikä on mielestäni merkittävä osuus yhtiöstä.”

Mitä pidät tärkeämpänä työssäsi?

”Tiedon – sekä positiivisten että negatiivisten asioiden – jakaminen tasapuolisesti on jo lakisääteinen vaatimus. Sijoittajien luottamuksen syventäminen on tärkeää. Mikäli luottamuksen menettää, sen hankkiminen takaisin on pitkä prosessi.”

”sijoittajien pääomasta on kova kilpailu.”

Millainen ajatus sinua ohjaa työssäsi?

”Kansainvälisestä näkökulmasta Wärtsilä on melko pieni yhtiö, ja ylipäänsä sijoittajien pääomasta on kova kilpailu. Mielestäni pakollisten raporttien tuottaminen eri riitä sijoittajien mielenkiinnon herättämiseen, ja ylipäänsä on tarvetta lyhyemmälle ja erilaiselle sijoittajaviestinnälle ja sijoittajien kohtaamiseen modernilla tavalla. On mielestäni välttämätöntä miettiä, miten yhtiö pääsisi sijoittajien seurantaan. ”

Haluatko muuttaa alaa – sijoittajasuhdetyötä ja sen parhaita käytäntöjä – ja jos niin miten?

”Arvomaailmani pohjalta haluan edistää suomalaisten vaurastumista ja kansankapitalismia. Kotimaisen omistajuuden kehittäminen tukee kansantalouden kasvua ja työpaikkoja Suomessa, ja haluan olla tukemassa tätä kehitystä.”

Mitä uutta olet sijoittajasuhdetyöhön tuonut?

”Toivon, että olen onnistunut demokratisoimaan sijoittajasuhdetyötä erityyppisten sijoittajien välillä. Wärtsilä järjestää joka kvartaali useita tilaisuuksia, joihin ovat tasapuolisesti tervetulleita kaikki, jotka ovat kiinnostuneita Wärtsilästä sijoituskohteena.”

”Tällaisia tilaisuuksia ovat muiden muassa strategiapuhelut toimitusjohtajan kanssa, hiljaista kautta edeltävät puhelut talousjohtajan kanssa ja erilliset teemapuhelut, joissa on syvennytty esimerkiksi huoltoliiketoimintaan tai tuotekehitykseen.”

”Wärtsilässä olemme aloittaneet IR-blogin, jossa on tiivistelmiä tilaisuuksista ja useimmiten kysyttyjä sijoittajakysymyksiä vastauksineen, eli niin sanottuja kuumia kysymyksiä. Koska sijoittajat kokoontuvat aktiivisesti sosiaalisen median ryhmissä, blogia on helppo jakaa ryhmiin ja tarvittaessa korjata väärinymmärryksiä.”

Miten suhtaudut Sijoittajasuhdejohtaja-palkintoon?

”Olen iloinen ja liikuttunut. Tämä on tärkeä tunnustus, ja olen siitä kiitollinen.”

Kirjoittajat

Sarianna Toivonen Viestintäpäällikkö