Sanasto

Nikkei-indeksi

Tokion arvopaperipörssin osakeindeksi, joka kuvaa siellä listattavien osakkeiden keskimääräisiä hintoja.