Sanasto

Osakkeen matemaattinen arvo

Yhtiön nettovarallisuus (varat – velat) jaettuna osakkeiden lukumäärällä.