Sanasto

Osinko

Yhtiön vuosittain osakkailleen jakama voitto-osuus.