Sanasto

Private placement

Suunnattu osakeanti tietylle sijoittajaryhmälle.