Sanasto

Riskin hajauttaminen

Sijoittaminen useisiin eri osakkeisiin tai korkoinstrumentteihin riskien pienentämiseksi.