Sanasto

Tuotto

Tuotto muodostuu sekä osingosta että arvonnoususta. Yhtiöt jakavat osakkeenomistajilleen osan voitoistaan osinkoina, mikäli yhtiö on tuottanut voittoa tai jos se ei ole edellisinä vuosina jakanut kaikkia voittojaan. Sijoittajan kannalta merkittävä tuottoerä on osakkeen arvonnousu, jonka ansiosta on mahdollista saada myyntivoittoa.