Sanasto

Valmistusasteen mukainen tuloutus

Myynnin tulosvaikutuksen tulouttaminen sitä mukaa, kun pitkäaikaishankkeen valmistuminen etenee.