Sanasto

Venture capital

Sijoituspääomaa, jolla rahoitetaan mm. uusia ja rakennemuutosta tekeviä yrityksiä. Ks. pääomasijoittaja.