Sanasto

Volatiliteetti

Arvopaperien tuottojen vaihtelu eli riski.