Sota Ukrainassa vaikuttaa yksityissijoittajien käytökseen eri tavoin

Artikkeli
4.5.2022
Lukuaika
4 min

Sijoittajabarometrissä kysyttiin, miten Venäjän helmikuussa alkanut hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut sijoituspäätöksiin. 30 prosenttia vastaajista kertoi olleensa normaalia passiivisempi. 24 prosenttia kertoi, että sodalla ei ole ollut vaikutusta heidän sijoituspäätöksiinsä. 22 prosenttia kertoi lisänneensä osakepainoa eli ostaneensa tavallista enemmän osakkeita ja 7 prosenttia puolestaan vähentäneensä osakepainoa. 15 prosenttia vastaajista kertoo pitäneensä osakepainon samana, mutta käyneensä tavallista aktiivisemmin kauppaa.

”Yksityissijoittajat ovat pitkäjänteisiä omistajia, jotka pysyvät markkinoilla myös kriisitilanteiden yli. On kuitenkin huomattava, että Ukrainan sota on vaikuttanut useimpien sijoittajien sijoituskäyttäytymiseen”, Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri sanoo.

Inflaation kiihtyminen yksityissijoittajien mielestä suurin riski

Inflaation kiihtyminen on Sijoittajabarometrin vastaajien mielestä tällä hetkellä sijoittamisen suurin riski. Näin vastasi 66 prosenttia vastaajista. Toiseksi eniten (63 %) vastaajat pelkäävät, että sota eskaloituu. Kolmanneksi pahimpana uhkana nähdään taloussuhdanteen heikentyminen (53 %). Vastaaja sai valita useamman vaihtoehdon.

”Inflaation kiihtyminen voidaan katsoa alkaneen viime kesänä. Nyt Venäjän hyökkäys Ukrainaan on voimistanut hintojen nousua entisestään. Korkea inflaatio vaikuttaa yhtiöiden investointihalukkuuteen ja lyhyen aikavälin kannattavuuteen. Pitkällä aikavälillä osakkeiden hinnat kuitenkin nousevat inflaation vaikutuksesta. Tilillä rahan arvo sulaa silmissä”, Suomen Osakesäästäjien toimitusjohtaja Victor Snellman toteaa.

Kiinnostavimmat yhtiöt pitävät pintansa, suosikkitoimialoina pankit ja rahoitus

Sampo ja Nordea pitivät paikkansa yksityissijoittajien mielestä kiinnostavimpien kotimaisten pörssiyhtiöiden kärjessä. Neste nousi edellisen barometrin kuudennelta sijalta kolmen kärkeen.

Kiinnostavimman sijoituskohteet yksityissijoittajille ovat edelleen pankit ja rahoitus (58 prosenttia vastaajista). Toisena on energia- ja raaka-ainesektori (55 %) ja kolmantena teknologia (50 %). Vaihtoehtoja sai valita useita.

”Kriisiajan suosikeiksi nousevat vakaat, hyvää osinkoa maksavat kansanyhtiöt. Suosikkivalinnat heijastelevat sijoittajien näkemyksiä ympäristön uhkakuvista ja mahdollisuuksista”, Sari Lounasmeri sanoo.

Erityisesti nuoret päättäisivät omien eläkevarojensa sijoittamisesta

Ruotsissa henkilö voi päättää osittain itse siitä, miten eläkevaransa sijoittaa. Sijoittajabarometrissä kysyttiin, kuinka suuresta osasta eläkevarojaan vastaajat haluaisivat itse tehdä sijoituspäätökset, jos sama olisi mahdollista Suomessa.

Vastaukset jakaantuivat eri prosenttivaihtoehtoihin. Kaikista vastaajista vain seitsemän prosenttia pitäytyisi nykyisessä järjestelmässä, jossa eläkeyhtiö päättää täysin sijoittamisesta. 10 prosenttia ei osaa sanoa kuinka paljon päättäisi eläkesijoituksistaan. Loput päättäisivät edes osin eläkevarojen sijoittamisesta itse.

”Viimeisen kymmenen vuoden aikana erityisesti nuoret ovat pitäneet osittain rahastoivaa eläkejärjestelmää epäreiluna. Tämä yhdistettynä nuorten sijoitusinnostuksen väkevään kasvuun luo painetta eläkejärjestelmän uudistamiselle. Olemme paradigmamuutoksen äärellä,” Victor Snellman kertoo.

Mikä Sijoittajabarometri?

  • Sijoittajabarometri on Pörssisäätiön, Suomen Osakesäästäjien ja Viisas Raha -talouslehden Tietoykkönen Oy:ltä tilaama tutkimus. Se on tehty kaksi kertaa vuodessa – syksyisin ja keväisin – vuodesta 2014 lähtien
  • Tarkoitus on selvittää yksityissijoittajien sijoituskäyttäytymistä ja näkemyksiä talouden ja sijoitusmarkkinoiden kehityksestä.
  • Aineisto kerättiin internetin välityksellä 24.3.–5.4.2022.
  • Vastaajia yhteensä 2 884. Vastaajat ovat Suomen Osakesäästäjien jäseniä ja Pörssisäätiön uutiskirjeen tilaajia.

Lisätietoja:
Sijoittajabarometri kevät 2022
Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri, p. 050 372 5925, sari.lounasmeri (a) porssisaatio.fi
Suomen Osakesäästäjien toimitusjohtaja Victor Snellman, p. 050 352 4442, victor.snellman (a) osakeliitto.fi


Osakesäästäjät on valtakunnallinen sijoittajien yhteisö, jonka tarkoituksena on auttaa suomalaisia vaurastumaan. Yhteisö tarjoaa sijoittajille riippumatonta informaatiota, koulutusta ja rahanarvoisia jäsenetuja. Suomen Osakesäästäjillä jäseniä on 35 000.

Pörssisäätiö on vuonna 1985 perustettu puolueeton, riippumaton ja voittoa tavoittelematon asiantuntijaorganisaatio, joka edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita.

Suomalaiselle sijoittajalle tarkoitettu Viisas Raha -talouslehti sisältää analyyseja suomalaisista ja ulkomaisista yhtiöistä sekä puolueettomia vertailuja ja asiantuntijakirjoituksia. Jokaisessa numerossa on keskimäärin 46 sivua tuhtia tietoa.