Suunnattujen antien perustelemisesta tulossa suositus

Arvopaperimarkkinayhdistys aikoo suositella, että yhtiöt perustelevat tarkemmin suunnatut annit.

Artikkeli
3.5.2024
Lukuaika
1 min

Arvopaperimarkkinayhdistys pyrkii yhdenmukaistamaan suunnatuista anneista tiedottamista uudella suosituksella. Se korostaa, että perusteet osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poikkeamiselle tulee julkistaa selkeästi ja kattavasti.

Osakeyhtiölain mukaan suunnatun annin voi tehdä vain painavasta taloudellisesta syystä. Suosituksen mukaan esimerkiksi ylimalkainen viittaus suunnatun annin aika- ja kustannussäästöihin ei riittä. Yhtiön olisi tiedotteessaan perusteltava, miksi säästöt tapauskohtaisesti täyttävät painavan taloudellisen syyn vaatimuksen. Myös osakeannin suuntaaminen tietyille sijoittajille tulisi perustella erikseen.

Pörssisäätiö suositusta tarpeellisena, sillä osakkeenomistajan on ajoittain ollut vaikeaa arvioida, onko suunnatulla annilla painavat taloudelliset syyt. 

Kirjoittajat

Sarianna Toivonen Viestintäpäällikkö