Tutkimus: Pörssiyhtiön maine on erittäin tärkeä, kun yksityissijoittaja miettii, mitä osakkeita ostaa

”Mainetyötä on tehtävä jatkuvasti, ei vain silloin kun sijoittajilta halutaan jotain”, Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri sanoo.

Artikkeli
27.9.2021
Lukuaika
3 min

T-Media tutki yhteistyössä Suomen Osakesäästäjien ja Pörssisäätiön kanssa 78 suurimman pörssiyhtiön maineen touko-kesäkuussa 2021. Vastaukset saatiin 7 251 yksityissijoittajalta.

Kävi ilmi, että jos yrityksen maine muuttuu, sijoittajien into ostaa yhtiön osakkeita ja suositella yhtiöön sijoittamista kasvaa puolitoistakertaiseksi. Silkkaa rahaa siis.

”Havainto näin voimakkaasta yhteydestä pörssiyrityksen maineen ja yksityissijoittajan investointihalukkuuden välillä yllätti. Tiedämme muista tutkimuksistamme, että yhteys maineen ja ihmisten aikeiden välillä on suuri, mutta nyt todennettu voima on poikkeuksellinen”, sanoo T-Median vanhempi asiantuntija, KTT Hanna-Mari Aula.

”Tutkimuksen tulos on vahva viesti yhtiöille. Maineella on valtava merkitys pörssiyhtiöille luotettavana ja vetovoimaisena sijoituskohteena. Tulokset tukevat aikaisempia kansainvälisiä selvityksiä. Niiden mukaan mainetekijöiden osuus yhtiön arvonmuodostuksesta on jopa kolmannes,” toteaa Osakesäästäjien toimitusjohtaja Victor Snellman.

Yksityissijoittajien merkitys yritysten kasvun rahoittajina on viime vuosina kasvanut. Jo yli 920 000 suomalaista yksityishenkilöä omistaa pörssiosakkeita.

”Yksityissijoittajat ovat olleet tämän vuoden listautumisanneissa poikkeuksellisen aktiivisia. Mukaan on tullut uusia ja aikaisempaa nuorempia sijoittajia ja moni pitkäaikainen osakkeenomistaja on osallistunut anteihin. Yrityksen on hyvä varautua rahoitustarpeisiin jo etukäteen. Mainetyötä on tehtävä jatkuvasti, ei vain silloin kun sijoittajilta halutaan jotain”, Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri sanoo.

Paras maine Revenio Groupilla, Ponssella ja Koneella

Yksityissijoittajien mielestä paras maine on Revenio Groupilla (4.26), Ponssella (4.20) ja Koneella (4.15). Asteikko oli 1–5.

Suurimpien, yli miljardin euron liikevaihdon large cap -yhtiöistä tasaiseen kärkiviisikkoon yltävät Koneen lisäksi Neste, Valmet, Sampo ja UPM-Kymmene. 150 miljoonan – miljardin euron liikevaihdon mid cap -yhtiöistä kolmen kärjessä ovat Revenio Groupin lisäksi Ponsse ja QT Group.

”Pörssiyhtiöt ovat lähtökohtaisesti Suomessa hyvämaineisia, mikä kertoo siitä, että maineen eteen on jo tehty töitä ja yhtiöt ovat yksityissijoittajien mielestä varsin hyvässä kunnossa. Kaikista tutkituista 78 yhtiöstä peräti 55 yrityksen maine on vähintään hyvällä tasolla”, Aula sanoo.

Yhtiöiden maine mitattiin Luottamus&Maine-tutkimusmallilla, jossa mainetta arvioidaan kahdeksan osatekijän avulla: hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus.

Pörssiyhtiöiden parhaimpina maineen osatekijöinä yksityissijoittajat pitävät yritysten taloutta, johtamista ja tuotteita&palveluita. Sen sijaan mielikuvat yhtiöiden vuorovaikutuksesta jäävät yleistä arvosanatasoa heikommaksi.

Webinaarissa 5.10. avataan tutkimusta tarkemmin

Tutkimuksesta kuulee takemmin Pörssiyhtiöt suomalaisten yksityissijoittajien silmin 2021 -webinaarissa tiistaina 5.10.2021 klo 10–11.30. Silloin palkitaan parasmaineisin suuri ja keskisuuri yritys sekä vastuullisin pörssiyhtiö ja arvotaan vastaajapalkkiona kolme 1 000 euron arvoista sijoitussalkkua parasmaineisimpien yhtiöiden osakkeita.
Ilmoittaudu webinaariin 30.9. klo 16.00 mennessä tästä linkistä. Ilmoittautuneille lähetetään webinaarin linkki ja ohjelma tilaisuutta edeltävänä päivänä.

Näin tutkimus toteutettiin

Tutkimuksessa selvitettiin 78 yhtiön maine. Yhtiöt valittiin Nasdaqin tammikuussa 2021 voimaan astuneen markkina-arvoluokituksen mukaisesti. Tutkimuksen kohderyhmänä oli yli 15-vuotiaat suomalaiset yksityissijoittajat valtakunnallisesti. Tiedot kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella 4.5. –15.6.2021 yhteistyössä Pörssisäätiön ja Suomen Osakesäästäjät ry:n kanssa. Tutkimukseen vastasi kaiken kaikkiaan 7 251 suomalaista antaen yhteensä 15 998 yritysarviota. Koko aineiston tilastollinen virhemarginaali on korkeintaan noin 1,15 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Tutustu tutkimukseen tästä.

Aiheesta lisää Sari Lounasmeren ja Victor Snellmanin videohaastattelussa viime keväältä.