Yli 150 000 osakesäästötiliä

150 000 suomalaista on Euroclear Finlandin tilastojen mukaan avannut ensimmäisen vuoden aikana osakesäästötilin. Samalla pörssiosakkeita omistavien yksityishenkilöiden kokonaismäärä on kasvanut vuoden alun reilu 800 000 hengestä yli 910 000 henkeen. Omistajamäärä on nyt suurempi kuin koskaan aikaisemmin.

Blogi
7.1.2021
Lukuaika
3 min

Vuoden 2020 teemoina osakesäästötili ja koronakriisi

Osakkeenomistajien lukumäärään vaikuttavat historiallisesti tarkasteltuna kaksi asiaa: verotus ja osakekurssien kehitys. Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen sikäli, että molemmissa tapahtui merkittävä muutos.

Osakesäästötili tarjoaa mahdollisuuden lykätä verotusta varojen nostohetkeen. Malli on edullinen erityisesti pitkäaikaisille osinkojen uudelleen sijoittajille sekä aktiivisemmille kaupankävijöille.

Tammikuun 2020 loppuun mennessä jo 60 000 suomalaista oli avannut uuden osakesäästötilin. Koronakriisin seurauksena osakekurssit laskivat voimakkaasti helmi-maaliskuussa. Suomalaisten oman talouden tilanne oli keväällä vielä hyvä ja moni näki kurssilaskun hyvänä sijoitusmahdollisuutena. Suurten instituutioiden myydessä yksityissijoittajat ostivat. Omistajamäärän kasvu jatkui keväällä ja koko vuoden ajan.

Nuoret sijoittavat osakesäästötilille

Osakesäästötilin avaajista jopa kaksikolmasosaa on alle 40-vuotiaita. Malli on opiskelijoille aikaisempaan arvo-osuustiliin verrattuna edullinen, koska osakesäästötilin sisällä osinko- ja myyntitapahtumat eivät vaikuta opintotukeen. Sen sijaan opiskelijoiden asumislisään tilin sisäisillä tapahtumilla on tiettyjä vaikutuksia.

Tammikuun 2020 lopussa ensimmäisistä avaajista kolmasosa oli alle 30-vuotiaita ja vuoden 2020 lopussa jo yli 40 prosenttia osakesäästötilin avanneista on alle 30-vuotiaita. Kehityssuunta on looginen, osakesäästötili suunniteltiin nimenomaan uusille sijoittajille, eikä tilille saa siirtää aikaisempaa osakeomistusta.

Naiset vielä aliedustettuina

Naiset ovat historiallisesti omistaneet arvo-osuusjärjestelmässä kotitalouksien osakeomistuksesta selvän vähemmistön. Euroclearin tilastojen mukaan 30.9.2020 kaikista osakesijoittajista 33 prosenttia on naisia ja he omistavat kotitalouksien euromääräisistä omistuksista 22 prosenttia. Osakesäästötilien kohdalla osuudet ovat vielä pienempiä, mutta ovat kuitenkin nousseet vuoden 2020 aikana. Ensimmäisen kuukauden jälkeen osakesäästötilien avaajista 24 prosenttia oli naisia ja vuoden lopussa naisten osuus on kasvanut 29 prosenttiin.

Naisten omistajuuden kasvattaminen on merkittävä tasa-arvokysymys. Sijoitusopetuksen lisääminen opetussuunnitelmassa johtaisi todennäköisimmin erityisesti naisten sijoittamisen lisääntymiseen.

Keskisijoitus alle 5000 euroa

Osakesäästötili lanseerattiin poliittisesti ”piensijoittajien” osakesäästötilinä. Toive on toteutunut. Keskimääräiset sijoitussummat ovat vuoden 2020 aikana vähitellen kasvaneet säästöjen karttuessa ja osakekurssien noustessa. Vuoden lopussa osakesäästötileillä on noin 740 miljoonaa euroa eli keskimääräisellä tilillä on noin 4900 euroa. Vanhempien sijoittajien keskimääräiset sijoitukset ovat suurempia kuin nuoremmilla ja miehillä summat ovat suurempia kuin naisilla.

Poliittiset riskit ja tulevat mahdollisuudet

Ennen osakesäästötilien käyttöönottoa osa sijoittajista murehti mahdollisia poliittisia riskejä ja tulevia muutoksia. Ensimmäisen käyttövuoden jälkeen voidaan todeta, että yli 150 000 sijoittajaa on määrä, joka varmistaa, että osakesäästötili on tullut pysyäkseen.

Jatkuvuus ja ennustettavuus ovat sijoittajille tärkeitä arvoja ja nopeat suuret muutokset osakesäästötilin lainsäädäntöön ovat epätodennäköisiä. Kun lainsäädäntöä jossain vaiheessa tarkastellaan uudelleen, moni odottaa 50 000 euron alkusijoituskaton nostamista tai poistamista.

Tilastolähde: Euroclear Finland

Kirjoittajat

Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja, Pörssisäätiö ja Pörssitalo