Kotitalousomistajien määrä Suomessa

Graafi kertoo, moniko kotimainen yksityishenkilö on omistanut Euroclear Finlandin (entinen Arvopaperikeskus) arvo-osuusjärjestelmässä olevia osakkeita.

Viimeisin kotitalousomistajatilasto on julkaistu 31.1.2023, jolloin kotitalousomistajia oli 964 162. Kuvassa näkyvät omistajamäärät kunkin vuoden lopussa.

(Huom! Luvut ajalta 1/2020-3/2021 päivitetty vastaamaan Euroclearin muuttuneita lukuja)