Kotitalousomistajien määrä Suomessa

Graafi kertoo, moniko kotimainen yksityishenkilö on omistanut Euroclear Finlandin (entinen Arvopaperikeskus) arvo-osuusjärjestelmässä olevia osakkeita. Lukuja tulkitessa kannattaa huomata, että myös TeliaSonera on Suomessa suosittu osake, joka on kuitenkin listattu Euroclear Sverigen alle, ja sen omistus ei siksi näy tässä tilastossa.

Viimeisin kotitalousomistajatilasto on julkaistu 31.12.2019, jolloin kotitalousomistajia oli 807 567. Kuvassa näkyvät omistajamäärät kunkin vuoden lopussa.