Kotitalousomistajien määrä Suomessa

Graafi kertoo, moniko kotimainen yksityishenkilö on omistanut Euroclear Finlandin (entinen Arvopaperikeskus) arvo-osuusjärjestelmässä olevia osakkeita.

Viimeisin kotitalousomistajatilasto on julkaistu 30.6.2020, jolloin kotitalousomistajia oli 880 672. Kuvassa näkyvät omistajamäärät kunkin vuoden lopussa.