Kotitalousomistajien määrä Suomessa

Graafi kertoo, moniko kotimainen yksityishenkilö on omistanut Euroclear Finlandin (entinen Arvopaperikeskus) arvo-osuusjärjestelmässä olevia osakkeita.

Viimeisin kotitalousomistajatilasto on julkaistu 30.9.2021, jolloin kotitalousomistajia oli 929 445. Kuvassa näkyvät omistajamäärät kunkin vuoden lopussa.

(Huom! Luvut ajalta 1/2020-3/2021 päivitetty vastaamaan Euroclearin muuttuneita lukuja)