Kuukauden yhtiö: Aallon Group Oyj

Artikkeli
28.2.2020
Lukuaika
6 min

Aallon Group Oyj on työntekijöidensä, asiakkaidensa ja omistajiensa oma tilitoimisto. Yhtiön strategian ydinajatus kulminoituu Aallon sloganiin ”Tilitoimistoni.” Se on rohkea lausahdus, johon tiivistyy se peräänantamaton ylpeys ja tyytyväisyys, jota yhtiön henkilökunta haluaa kokea työnantajaansa, tilitoimistokumppaneitaan ja omistamaansa yritystä kohtaan. Aallon Group on 240 henkeä työllistävä täyden palvelun taloushallinnon kumppani.

Taustallanne on kuuden pitkäikäisen ja paikallisesti merkittävän tilitoimiston yhdistymisestä muodostettu konserni, joka tarjoaa tilitoimistopalveluita ja niitä tukevia asiantuntijapalveluita Suomessa. Tilimarkkinatoimiala on ollut kovassa murroksessa, alalla on ollut konsolidaatioita paljon. Ja nyt kun osa kirjanpidon tehtävistä voidaan automatisoida, tilitoimiston lisäarvo siirtyy kohti konsultatiivista työtä, missä kirjanpitäjän asiantuntemus korostuu. Ostitte eControllers Oy:n osakekannan syyskuun 2019 lopussa ja Tilitoimisto Avion Oy:n liiketoiminnan joulukuun 2019 alussa. Vieläkö konsolidaatio jatkuu osaltanne, toimitusjohtaja Ari Kelloniemi?

Kasvustrategiaamme kuuluu sekä orgaaninen kasvu että kasvu yritysjärjestelyiden kautta. Listautumisemme jälkeen pääsimme julkistamaan vuoden 2019 loppupuolella Aallon Groupin kaksi ensimmäistä yrityshankintaa, eControllers Oy:n ostamisen ja Tilitoimisto Avion Oy:n liiketoimintakaupan. Meille nämä nyt syntyneet kaupat edustavat nimenomaan pelin avaamista tällä yritysjärjestelyiden kentällä.

Alallamme on konsolidaatiokehityksestä huolimatta edelleen valtava määrä kiinnostavia yrityksiä. Tälläkin toimialalla vallitseva yrittäjien ikärakenne johtaa paraikaa lukuisiin sukupolvenvaihdoksiin, joita toteutetaan muun muassa yritysjärjestelyiden kautta. Teknologinen murros puolestaan muuttaa alan työskentelytapoja ja monille yrittäjille tuttuja palvelu- ja toimintamalleja. Tämä muutos on omiaan kannustamaan alalla toimivia yrittäjiä pohtimaan vaihtoehtojaan myös yritysjärjestelyiden näkökulmasta.

Haemme koko ajan hyvin hoidettuja, hyvämaineisia tilitoimistoja liittymään yrittäjähenkiseen joukkoomme. Ostokohteita arvioidessamme kiinnitämme toiminnan ja toimintatapojen lisäksi huomiota erityisesti yritysten kulttuuriseen yhteensopivuuteen. Teemme nyt kovasti töitä sen eteen, että pääsisimme julkistamaan uutisia yritysostojen saralta tämänkin vuoden aikana.

Tilitoimistoalalla kehitetään teknologiaa jatkuvasti. Millaisia kehitysprojekteja teillä on sillä saralla meneillään?

On totta, että alalla tapahtuu teknologista kehitystä niin tilitoimistojen kuin kaupallisten sovelluskehittäjienkin toimesta. Me näemme itsemme ennen kaikkea asiantuntija- ja palveluorganisaationa, jolloin myös teknologiset kehityshankkeemme keskittyvät ensisijaisesti paremman asiakaskokemuksen tuottamiseen sekä palvelutuotannon ja sisäisten prosessien tehostamiseen.

Parempaan asiakaskokemukseen tähtäävä oma ohjelmistokehityksemme on liittynyt kuluneena vuonna oman asiakasportaalimme kehittämiseen. Palvelutuotannon prosesseja olemme tehostaneet robotisaatiolla ja koneoppimista hyödyntävällä kehitystyöllä. Robotisaatiolla olemme päässeet korvaamaan rutiinityövaiheita kirjanpitosovellusten käytössä. Koneoppimista hyödynnämme mm. ostolaskujen esikäsittelyn tehostamiseen ja automatisointiin.

Strategiassanne keskeisessä roolissa on asiakastyytyväisyys. Miten pyritte kehittämään sitä?

Asiakastyytyväisyyden kehittämisessä tärkeimpään rooliin meillä nousee erityisesti asiakasymmärryksen ja sen kattavuuden lisääminen. Tätä ymmärrystä pyrimme kasvattamaan kehittämällä entisestään niitä tapoja, joilla keräämme tietoa asiakkuuksiemme tilasta, ja pyrimme parannuksiin sekä prosessitasolla, että etenkin asiakkaita kuuntelemalla. Tiedon ja asiakasymmärryksen lisäksi tulemme kiinnittämään huomiota eritoten kasvollisen ja henkilökohtaisen asiantuntijapalvelun kehittämiseen entisestään.

Strategianne toinen keskeinen asia on henkilöstötyytyväisyys. Kuinka tärkeäksi koette henkilöstön hyvinvoinnin tilitoimistoalalla?

Alamme on hyvin henkilöstöpainotteinen ja uskomme, että yksi tärkeimmistä asiakastyytyväisyyden osatekijöistä on se, että kykenemme houkuttelemaan motivoituneita ja osaavia tekijöitä joukkoomme. Tämän vuoksi me olemme nostaneet henkilöstötyytyväisyyden kehittämisen ja sitä ylläpitävän kulttuurin rakentamisen aivan liiketoimintamme keskiöön.

Yhtiössämme on tällä hetkellä useita hankkeita, joilla pyrimme kehittämään työntekijöidemme viihtymistä, osaamista ja motivaatiota. Panostamme mm. osaamisen kehittämiseen Aallon Akatemia -nimisen hankkeemme kautta.

Onko näköpiirissä, että kansainvälisiä toimijoita tulee Suomeen, ja jos näin on, miten hyvin olette asemoituneet toimialan kilpailun kiristyessä?

Luonnollisesti on mahdotonta kovin tarkasti ennustaa kansainvälisten tai muidenkaan uusien toimijoiden ajatuksia Suomen markkinoille tulon suhteen.

Yhtäältä, viimeisen 10-20 vuoden aikana toimialan kehityssuunta on selkeästi lisännyt kansainvälisten sijoittajien kiinnostusta toimialaa kohtaan. Voi olla, että Suomi yhtenä taloushallinnon digitalisaation kärkimaana herättää jatkossakin tuota kiinnostusta sijoittajien keskuudessa. Tulevaisuudessa tulemme todennäköisesti näkemään markkinalla kotimaisten toimijoiden lisäksi myös aikaisempaa enemmän kansainvälisiä toimijoita.

Toisaalta kansainväliset toimijat joutunevat markkinalle saapuessaan arvioimaan tarjoamiansa lisäarvoja mm. suhteessa alamme teknologiseen kehitykseen. Tämän lisäksi Suomen markkinan kansainvälisesti suhteellisen pieni koko ja toimintaympäristömme asettamat vaatimukset muun muassa oman lainsäädännön ja kielen osalta varmasti vähentävät uusien kansainvälisten tulokkaiden kiinnostusta toimialaamme kohtaan. Niin nykyisellään kuten todennäköisesti vastaisuudessakin, tilitoimistopalveluissa on riittänyt ja riittää tarjontaa potentiaalisille asiakkaille myös kotimaisten toimijoiden joukossa siten, että kilpailu on vireää.

Vahvan ammatillisen osaamisen ja tehokkaiden teknologisten prosessien lisäksi uskomme valtakunnanlaajuisen, mutta paikallista ja kasvollista palvelua korostavan palvelukonseptimme tukevan meitä sekä nykyisessä tilanteessa että myös kilpailukentän mahdollisesti muuttuessa.

Mitkä on Aallon Groupin pidemmän aikavälin taloudelliset tavoitteet?

Viimevuotisen listautumisemme yhteydessä asettamamme taloudelliset tavoitteet ovat pysyneet muuttumattomina; Tavoitteenamme on tilitoimistomarkkinan keskimääräistä kasvua nopeampi orgaaninen kasvu, jota vauhditamme yritysostoilla. Keskipitkällä tarkastelujaksolla tavoittelemme keskimäärin 15-20% vuotuista liikevaihdon kasvua. Tavoittelemme myös kasvavaa käyttökateprosenttia.

Milloin sijoittajat pääsevät kuulemaan teistä seuraavan kerran?

Tilinpäätös ja vuosikertomus 2019 julkaistaan nyt viikon 9 aikana. Varsinainen yhtiökokouksemme järjestetään 25.3. ja toivotan kaikki omistajamme lämpimästi tervetulleeksi Helsingissä järjestettävään tilaisuuteen.


Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Valinta ei ole sijoitussuositus.