Kuukauden yhtiö: Oma Säästöpankki panostaa henkilöstöön

Artikkeli
2.9.2019
Lukuaika
5 min

Oma Säästöpankki on vuonna 2009 perustettu kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. Yhtiö listautui Nasdaq Helsingin pörssilistalle marraskuussa 2018. OmaSp palvelee ympäri Suomen 38 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 136 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 300 asiantuntijan voimin. Yritys keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

Keräsitte listautumisannissa viime marraskuussa bruttomääräisesti 31,3 miljoonaa euroa. Mikä listautumisenne tavoitteena oli ja mihin varoja on käytetty tai käytetään, toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi?

Listautuminen paransi kykyämme jatkaa kasvustrategiamme toteuttamista ja varoilla vahvistettiin pääomarakennetta. Erityisesti investoinnit ja lainakannan kasvu sitovat pääomia. Se mahdollisti myös omistajapohjan laajentamisen ja tarjosi uusille osakkeen omistajille mahdollisuuden ottaa osaa kehitykseemme. On mahdollista, että jatkossa osakkeita käytetään vastikkeena yrityskaupoissa tai henkilöstön palkitsemisessa.

Julkaisitte juuri puolivuosikatsauksen, jossa kerroitte, että alkuvuoden tulos on ollut historianne paras. Mitkä seikat vaikuttivat hyvään tulokseen?

Asunto- ja yritysluottojen kysyntä on pysynyt koko alkuvuoden hyvässä vauhdissa. Pääkaupunkiseudun, Oulun ja Turun konttoreiden toiminta on jatkunut vauhdikkaana helmikuun avajaisten jälkeen. Täyden palvelun konttorimme Joensuussa ja Jalasjärvellä muuttivat uusiin tiloihin loppukeväästä. Myös korkokatteemme on kasvanut vahvasti koko alkuvuoden. Lisäksi panostimme digitaalisiin palveluihin ja kehitimme asiakkailta saadun palautteen perusteella uuden version mobiilipankista. Haluamme mahdollistaa asiakkaillemme ympäri maan laadukkaan henkilökohtaisen palvelun perinteisinä konttoritapaamisina ja nykyaikaisina digipalveluina. Uskon, että tehdyt investoinnit näkyvät entistä parempana asiakaskokemuksena ja sitä kautta kasvavina asiakasvirtoina. Käytännössä tämä näkyy uusina asiakassuhteina, joita syntyy noin 1 000 uutta kuukaudessa.

Millaisia strategisia ja taloudellisia tavoitteita teillä on?

Tavoitteenamme on jatkaa kannattavan kasvun tiellä, joka tarkoittaa 10-15 % vuotuista liiketoiminnan kokonaistuottojen kasvua nykyisissä vallitsevissa markkinaolosuhteissa. Kulu-tuottosuhteessa tavoittelemme alle 55 % tasoa. Oman pääoman tuottona tavoittelemme yli 10 %:a ja vakavaraisuuden osalta on tavoitteena ydinpääomasuhteen osalta (CET1) vähintään 16 %.

Onko listautumisesta ollut hyötyä asiakasrajapinnassa ja toiminnan markkinoinnissa?

Uskon, että listautuminen on parantanut OmaSp:n tunnettuutta sekä brändinäkyvyyttä asiakkaiden, työtekijöiden ja sijoittajien keskuudessa ja sitä kautta parantanut kaiken kaikkiaan kilpailukykyämme. Erityisesti yritysasiakkailta on tullut positiivista palautetta listautumiseen liittyen. Asiakasrajapinnassa jatkamme edelleen panostamistamme asiakaskokemukseen kuten tähänkin saakka, joten päivittäiseen asiakastyöhön se ei juurikaan ole vaikuttanut.

Miten asemoidutte kilpailijoihinne nähden ja miten erotutte niistä?

OmaSp:llä on ainutlaatuinen toimintapa ja yrityskulttuuri, joiden varaan menestyvä liiketoiminta rakennetaan. Olemme kyenneet vastaamaan onnistuneesti muuttuneen toimintaympäristön asettamiin vaatimuksiin. Toimimme hyvin suoraviivaisesti, asiakkaat saavat heitä koskevat päätökset nopeasti ja asiakastapaamisia tehdään paitsi konttoreissamme myös yhä enenevässä määrin asiakkaan luona, asiakkaan haluamana ajankohtana.

Sekä konttoreiden että asiakaspalvelun palveluaikoja on muutettu vastaamaan asiakkaiden odotuksia. Kasvukeskusten konttorit palvelevat myös arki-iltaisin ja osa myös lauantaisin eli asiakkaat voivat vielä työpäivän päätteeksi hoitaa pankkiasioitaan. Henkilöstömme suorat yhteystiedot sekä kuvat löytyvät kotisivuiltamme, joten asiakas voi aina valita kenen kanssa haluaa asioida. Lisäksi olemme ottaneet käyttöön innovoimamme OmaKonttori-sovelluksen, joka tuo pankkineuvojamme ja konttorikäynnit asiakkaan älypuhelimeen. Meille on tärkeää, että asiakkaat saavat ihmisläheistä pankkipalvelua myös silloin, kun he haluavat hoitaa pankkiasioitaan digitaalisissa kanavissa.

Olette kertoneet, että henkilökuntanne osaaminen on teille keskeinen kilpailutekijänne ja panostatte siihen jatkuvasti. Miten käytännössä teette sitä?

Toimintatapamme on henkilöstöä motivoiva ja sen näkyy hyvin yrittäjämäisenä suhtautumisena työhön. Sitoutuminen ja usko pankin menestykseen konkretisoituu omistajuutena, merkittävä osa henkilöstöstä on pankin omistajia. Henkilökunnan osaaminen on todellakin keskeinen kilpailutekijämme, panostamme siihen jatkuvasti. Se näkyy paitsi vastuullisina ja monipuolisina työtehtävinä myös urakehityksen tukemisessa. Meille on tärkeää oppiva työyhteisö, jossa henkilöstöllä on mahdollisuus kehittää itseään tahtomallaan tavalla. Tästä esimerkkinä on Tampereen yliopiston kanssa yhteistyössä toteutettava OmaSp Master koulutusohjelma.

Huolehdimme työntekijöidemme työssä viihtymisestä ja hyvinvoinnista niin fyysisellä kuin henkisellä tasolla, joten laaja työterveyshuolto, TYKY-tapahtumat ja -päivät sekä liikunta- ja lounassetelit ovat meillä arkipäivää. Edistämme ja ylläpidämme työyhteisömme monimuotoisuutta rekrytoimalla eri ikäisiä ja erilaisilla taustoilla olevia asiantuntijoita.

Henkilöstömme sukupuoli- ja ikäjakauma onkin keskimääräistä tasavertaisempi ja näen tämän meidän keskeisenä menestyksen mahdollistajana. Myös paikallinen sopiminen on ollut käytössä jo vuosia ja sen avulla on sovittu muun muassa konttoreiden lauantain aukioloajoista. Seuraamme henkilöstön hyvinvointia, viihtyvyyttä ja tyytyväisyyttä työantajaan vuosittain henkilöstötyytyväisyyskyselyn avulla. Henkilöstön työssä viihtyminen ja hyvinvointi heijastuvat positiivisesti asiakkaisiin.

Milloin sijoittajat pääsevät kuulemaan teistä seuraavan kerran?

Tilaisuuksia tulee säännöllisin väliajoin. Olemme mukana muun muassa syksyn SijoitusSummit-tapahtumassa ja 26.11. Sijoitus Invest-tapahtumassa.

Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Usein esille nostetaan esimerkiksi tuoreita listautujia tai juhlavuottaan viettäviä yhtiöitä. Valinta ei ole sijoitussuositus.

Lue myös edellisten kuukausien yhtiöistä:

2019

2018