Kuukauden yhtiö: Relais Group Oyj

Relais Group on ajoneuvojen varaosa- ja sähkövarusteliiketoimintaa Pohjoismaissa ja Baltiassa aktiivisesti kehittävä maahantuoja ja tekninen tukkuliike. Relais Groupin liikevaihto vuonna 2019 kasvoi 36,6 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 98,9 miljoonaa…

Artikkeli
15.6.2020
Lukuaika
3 min

Relais Group on ajoneuvojen varaosa- ja sähkövarusteliiketoimintaa Pohjoismaissa ja Baltiassa aktiivisesti kehittävä maahantuoja ja tekninen tukkuliike. Relais Groupin liikevaihto vuonna 2019 kasvoi 36,6 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 98,9 miljoonaa euroa. 31.12.2019 yhtiön palveluksessa työskenteli 258 henkilöä viidessä eri maassa.

Toimitusjohtaja Arni Ekholm, vuoden 2019 kasvuun vaikuttivat erityisesti vuoden aikana tekemänne yritysjärjestelyt Ruotsissa: toukokuussa 2019 hankitte omistukseenne AB Reservdelarin (ABR) ja Huzells i Karlstad AB:n (Huzells). Millä tavoin näiden yritysten osto täydentää palvelutarjontaanne?

Laajentuminen Ruotsiin, Pohjoismaiden suurimmalle markinalle on ollut meille tärkeä tavoite jo pitkään. Olimme tehneet tunnusteluja myyjätahon suuntaan jo useamman vuoden ajan, koska olimme vakuuttuneita siitä, että yhtiömme täydentäisivät toisiaan ideaalilla tavalla. ABR on erityisen vahva henkilöautojen varaosamarkkinoilla, kun taas Huzells on erikoistunut raskaan kaluston varaosiin ja tarvikkeisiin. Vastaavasti Suomen konserniyhtiömme Startax Finland on sähköosien erikoisosaaja ja tätä osaamista voimme viedä nyt Ruotsiin ja kasvattaa esimerkiksi meille tärkeää valotuoteryhmän myyntiä siellä.

Koronavirustilanteesta huolimatta olette kertoneet jatkavanne yhtiön kasvustrategiaa. Kerroitte myös listautumisen viime vuonna tukevan kasvustrategian tavoitteitanne. Kerrotteko lisää kasvustrategiastanne?

Kasvustrategiamme perustuu kolmeen pilariin: vahvaan orgaaniseen kasvuun, aktiiviseen yrityisostoin tapahtuvaan kasvuun ja lisäarvon tuottamiseen asiakkaillemme digitaalisten palvelujemme kautta. Orgaanista kasvua tukevat myös yritysostojen mukanaantuomat synergiaedut, mm. ristiinmyynti nykyisten ja hankittujen yhtiöiden välillä. Strategia on selkeä ja toimii hyvin käytännössä.

Tämän vuoden puolella olette tehneet kaksi yrityskauppaa: tiedotitte 15.1.2020 ostaneenne 70 % enemmistöosuuden kevyiden hyötyajoneuvojen valoratkaisuihin erikoistuneesta tanskalaisesta SEC Scandinavia A/S:sta ja 6.2.2020 tiedotitte ostaneenne 95,25 % enemmistöosuuden ruotsalaisen TD Tunga Delar Sverige AB:n osakekannasta. Miten nämä tukevat strategiaanne?

TD Tunga Delar on hyvin hoidettu ja erinomaisen kannattava yhtiö, joka täydentää hyvin palveluamme raskaan kaluston segmentissä Ruotsissa. Huzells on vahva erityisesti linja-autojen varaosissa ja tarvikkeissa, kun taas TD on erikoistunut kuorma-autoihin. Lisäksi TD:n maantieteellinen kattavuus takaa kykymme palvella asiakkaitamme tehokkaasti kaikkialla Ruotsissa. SEC Scandinavia on meille tärkeä päänavaus Tanskan markkinoille. SEC tuo mukanaan laajan hyötyajoneuvojen asiakaskunnan, jolle voimme nyt tarjota Startaxin erinomaista valo- ja sähkötarvikevalikoimaa. SEC:illä on lisäksi kiinnostavia tuote-edustuksia, joita voimme tuoda myös muille Pohjoismaiden markkinoille ja palvella täten asiakkaitamme entistäkin paremmin.

Mitkä ovat pitkän ajan taloudelliset tavoitteenne?

Kuten listautumisen yhteydessä totesimme lokakuussa 2019, aiomme kaksinkertaistaa liikevaihtomme seuraavan viiden vuoden aikana.


Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Valinta ei ole sijoitussuositus.