Kuukauden yhtiö: Tallink

…möi kaksi vuokrattuna ollutta laivaansa, ja maksoimme pois velkojamme. Sen johdosta pääomarakenteemme ei ollut optimaalinen ja ehdotimme ylimääräistä osinkoa. Vuonna 2019 jaoimme näin ollen poikkeuksellisen korkean osingon 12 senttiä osakkeelta;…

Artikkeli
25.11.2019
Lukuaika
8 min

Vuonna 1989 perustettu Tallink-konserni on yksi johtavista matkustajaliikenteen ja tavarankuljetuspalveluiden tarjoamista pohjoisella Itämeren alueella. Yhtiö omistaa 14 alusta ja toimii seitsemällä reitillä Tallink ja Silja Line -brändien alla. Tallinkin palveluksessa työskentelee yli 7 400 ihmistä Virossa, Suomessa, Ruotsissa, Latviassa, Venäjällä ja Saksassa. Tallink-konsernin osakkeet on listattu Tallinnan ja Helsingin pörssiin.

Tallink-konserni rinnakkaislistautui Helsingin pörssiin viime vuonna. Mitkä tekijät vaikuttivat siihen, toimitusjohtaja Paavo Nõgene?

Tallinkilla on ollut aina tavoitteena listautua suurempaan pörssiin kuin Tallinnan pörssi, ja Helsinki oli luonteva valinta ottaen huomioon kiinteät siteemme Suomeen. Suurin osa asiakkaistamme on suomalaisia ja laivamme operoivat edelleen myös Silja Line -brändin alla.

Lisäksi yhden tärkeimmän asiakassegmenttimme, suomalaisten ja ruotsalaisten, oli aiemmin hankalaa ostaa osakkeitamme Baltian pörsseissä. Helsingin pörssiin listautumisen jälkeen Tallinkin osakkeita voivat helposti ostaa sekä Suomen että Ruotsin kansalaiset, jos he haluavat sijoittaa osakkeisiimme.

Mitkä ovat Tallink-konsernin strategiset tavoitteet?

Lyhyesti kiteytettynä haluamme olla innovatiivinen markkinajohtaja, joka tarjoaa ensiluokkaisia palveluja. Strategisia tavoitteitamme ovat muun muassa modernin ja laadukkaan laivaston ylläpitäminen sekä tiukkojen turvallisuus- ja ympäristöstandardien noudattaminen.

Haluamme myös varmistaa erinomaisen asiakastyytyväisyyden tuottamalla ensiluokkaisia palveluja ja tarjoamalla laajan palveluvalikoiman. Tärkeää on tietysti myös pystyä jakamaan jatkuvasti osinkoja osakkeenomistajille.

Toimialueemme ei ole asukasmäärältään kovin suuri ja jotta asiakkaamme tulisivat uudestaan laivoillemme, tulee palvelujemme ja palvelutasomme olla ensiluokkaisia.

Emme investoi pelkästään uusiin laivoihin, vaan haluamme pitää myös vanhemmat laivat huippukunnossa. Tänä vuonna seitsemän laivaamme on ollut telakalla teknisiä huoltotöitä ja matkustajatilojen kunnostusta varten. Esimerkiksi Silja Serenadella ja Silja Symphonylla on nyt hyvin modernit show-alueet baareineen niin asiakkaiden kuin työntekijöidenkin näkökulmasta.

Olemme hyvin ylpeitä siitä, että voimme tarjota eniten yhteyksiä Helsingin ja Tallinnan välillä sekä tuottaa ainutlaatuisia risteilykokemuksia Silja Serenadella ja Silja Symphonylla.

Merenkulun lisäksi vahvuuksiamme on myös hienosti toimivat ravintolat ja matkailijoille tarkoitetut myymälät. Koska laivaliikennettä ei voi toiminta-alueellamme enää paljon kasvattaa, tavoitteenamme on laajentaa osaamistamme vähittäisliiketoiminnassa niin, että se ei sido paljon pääomia. Esimerkkinä tästä on Burger King -ravintoloiden franchise-lupien hankinta Baltian maihin. Toinen esimerkki on vähittäiskaupan mahdollisuuksien jatkuva kartoitus Aasiassa. Liiketoiminta Itämerellä on kuitenkin nyt ja tulevaisuudessa ydinliiketoimintaamme, johon keskitymme.

Laivoilla toimivien ravintoloiden ja myymälöiden myynnin osuus liikevaihdostanne on 50 prosenttia. Mistä myymälä- ja ravintolatrendeistä matkailijat ovat tällä hetkellä kiinnostuneita?

Vähittäismyynnin valikoima on aina ollut laivoilla ylellinen ja tavanomaisesta poikkeava: erikoistuotteita, isoja pakkauksia, halvempia hintoja verrattuna hintoihin maissa ja erilaisia designtuotteita. Olemme laajentaneet viime vuosina voimakkaasti myymäläalueita ja tuotemerkkivalikoimaa ja pyrkineet keskittymään profiililtaan ja kansallisuudeltaan erilaisiin asiakasryhmiin.

Myynti on viime vuosina kasvanut eniten vähittäismyynnin kategoriassa eli vaatteissa ja asusteissa. Tänä päivänä ihmiset ovat kiireisempiä kuin koskaan ja aikaa ostoksien tekoon ei ole paljon. Mutta ollessaan laivoillamme matkustajilla löytyy aikaa enemmän. Ostosilmapiiri laivoillamme on myös positiivinen – asiakkaat voivat samalla nauttia viihtyisistä ravintoloista, viihteestä ja hienosta ostoskokemuksesta.

Olemme lisäksi kehittäneet ravintola- ja baarikonseptejamme matkailijoita enemmän kiinnostavaan suuntaan. Uusien konseptien lisäksi myös jo paikkansa vakiinnuttaneet ravintolat, kuten tunnettu Happy Lobster, houkuttelevat asiakkaita.

Vuoden 2019 kolmannen osavuoden aikana pääsitte ennätykseen matkustajamäärissä. Mistä luulette tämän johtuvan?

Kaikkien aikojen suurimman matkustajamäärän saavuttaminen on tulosta jatkuvista ponnisteluista ensiluokkaisten palvelujen tuottamiseksi. Sen tuloksena kotimarkkinoiltamme tulee paljon matkustajia ja sitä täydentää kauempaa tulevien matkustajien määrän kasvu.

Viime vuosina kauempaa tulevia matkailijoita on tullut jatkuvasti yhä enemmän. Kiinnostus on ollut suurta Länsi-Euroopan maissa, kuten Saksassa. Myös matkailijavirta Aasian maista, kuten Kiinasta, Japanista ja Koreasta, on ollut suuri. Olemme tehneet paljon töitä voidaksemme täyttää heidän toiveensa. Laivoilla esimerkiksi työskentelee aasialaisia risteilyisäntiä tai -emäntiä, ruokalistoja on saatavilla aasialaisilla kielillä ja maksaa voi Aasiassa suosituilla AliPay- ja WeChatPay-maksupalveluilla.

Vaivannäkömme ansiosta olemme myös saaneet kansainvälistä tunnustusta aasialaisten asiakkaiden palvelemisesta. Tässä yhteydessä meidän on kiitettävä Finnairia ja muita lentoyhtiöitä hyvästä yhteistyöstä ja hyvistä lentoyhteyksistä Aasian ja Euroopan välillä.

Sijoittajat painottavat yhä enemmän ympäristöasioita, yhteiskuntavastuuta ja hyvää hallinnointitapaa sekä kestävän kehityksen tukemista. Miten se vaikuttaa Tallinkin liiketoimintaan ja mihin asioihin liiketoiminnassa on kiinnitettävä huomiota tällaisten vaatimusten täyttämiseksi?

Vuosien aikana Tallink on keskittynyt Itämeren suojeluun ja olemme alihankkijoidemme, teknologiayhtiöiden ja eri järjestöjen kanssa pyrkineet löytämään toimenpiteitä, joilla voimme suojella ympäristöämme.

Tultuani yhtiön palveluksen keväällä 2018, yksi alueista, johon olen halunnut kiinnittää enemmän huomiota, on yrityksen yhteiskuntavastuullisuus. Tallink-konsernin hallituksen uusin jäsen on Piret Mürk-Dubout, ja hän aloitti tässä tehtävässä aiemmin tänä vuonna. Yhteiskuntavastuuasiat kuuluvat hänen vastuualueisiinsa.

Olemme tuoneet aiheeseen liittyviä asioita johtoryhmätasolle mietittäväksi ja olemme asettaneet tavoitteeksemme kehittää lähivuosina yhtenäisemmän ja selkeän vastuullisuus- ja yritysvastuustrategian. Esimerkkeinä toimenpiteistämme on vuosikymmeniä voimassa ollut nollatoleranssi jätevesien mereen laskemisen suhteen (ns. zero-spill policy), pyrkimyksemme parannuksiin energiatehokkuudessa sekä ruokahävikin ja muiden jätteiden vähentäminen. Lisäksi pyrimme tukemaan erilaisia yhteisöprojekteja.

Siitä huolimatta parantamisen varaa on. Kehitämme tapoja vähentää muovin ja paperin kulutusta toiminnoissamme, käyttää mahdollisimman suuressa määrin paikallisia ja kestävästi tuotettuja tuotteita ja kierrättää mahdollisimman tehokkaasti yhtiön käytöstä poistamat tuotteet.

Teemme kaiken voitavamme kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Uusin laivamme Megastar, sekä MyStar, jonka suunnittelu- ja rakennustyö on parhaillaan käynnissä Rauman telakalla, toimivat nesteytetyllä maakaasulla (LNG), josta aiheutuu paljon vähemmän päästöjä perinteisiin polttoaineisiin verrattuna. Olemme erittäin ylpeitä ja iloisia siitä, että voimme tuottaa vuoden 2022 alusta alkaen entistäkin puhtaampia palveluja Itämeren vilkkaimmin liikennöidyllä laivareitillä.

Laivastomme energiatehokkuus ja päästöaste ovat erittäin hyvällä tasolla verrattuna muihin samalla alueella liikennöiviin aluksiin. Haluan lisäksi tuoda esiin sen, että tie- ja lentokuljetuksiin (erityisesti lyhyihin lentoihin) verrattuna merikuljetukset ovat kokonaisuudessaan energiatehokas ja vähemmän päästövaikutuksia aiheuttava kuljetusmuoto. Sekä matkustajien että rahdin kuljetus samoilla laivoilla on meidän tapauksessamme erittäin hyvä yhdistelmä, joka parantaa entisestään tehokkuutta.

Vastuullisuudestamme voi lukea lisää osoitteesta www.tallinksilja.fi/vastuullisuus.

Julkaisitte uuden osinkopolitiikan vuonna 2018. Mikä se on tällä hetkellä?

Lokakuusta 2018 lähtien voimassa olleen osinkopolitiikkamme mukaan tavoitteenamme on jakaa osinkoa vähintään 5 prosenttia osakkeelta vallitsevan taloustilanteemme mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että haluamme turvata yhtiön pitkän aikavälin taloustilanteen siltä varalta, että taloudellisessa toimintaympäristössämme tapahtuu jotakin epäsuotuisaa. Ensimmäinen osa osinkopolitiikastamme tarkoittaa sitä, että jos taloudellinen tuloksemme on vahva, voimme jakaa osan hyvän kehityksestämme osakkeenomistajiemme kanssa.

Haluan myös tuoda esille, että vuoden 2017 lopussa yhtiö möi kaksi vuokrattuna ollutta laivaansa, ja maksoimme pois velkojamme. Sen johdosta pääomarakenteemme ei ollut optimaalinen ja ehdotimme ylimääräistä osinkoa. Vuonna 2019 jaoimme näin ollen poikkeuksellisen korkean osingon 12 senttiä osakkeelta; normaalin osinkopolitiikan mukaisen 5 senttiä ja ylimääräisen 7 senttiä.

Missä suomalaiset osakkeenomistajat pääsevät tapaamaan teitä seuraavan kerran? Osallistutteko johonkin sijoitustapahtumaan Suomessa lähiaikoina?

Olemme osallistuneet muutamaan tilaisuuteen Suomessa, niistä viimeisin oli syyskuussa Turussa. Sijoittajat voivat nähdä meidät seuraavan kerran sijoittajatapahtumassa Suomessa jo 26.11., kun Suomen toimintojen, Tallink Silja Oy:n toimitusjohtajamme Margus Schults osallistuu panelistina Sijoitus Invest -messuille. Osallistumme mielellään säännöllisiin sijoittajatapahtumiin Suomessa joka vuosi.

Helpoin tapa seurata Tallink-konsernin esityksiä ja saada tietoja taloudellisesta kehityksestämme on osallistua neljännesvuosittaisiin webinaareihimme. Lisäksi aiemmat nauhoitteet ovat katsottavissa Youtubessa. Linkkejä nauhoituksiin löytyy pörssitiedotteistamme, nettisivuillamme (IR-osio www.tallink.com/investors) tai etsimällä hakusanalla ”Tallink webinar” Youtubesta.

Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Usein esille nostetaan esimerkiksi tuoreita listautujia tai juhlavuottaan viettäviä yhtiöitä. Valinta ei ole sijoitussuositus.

Lue myös edellisten kuukausien yhtiöistä:

2019

2018