Kuukauden yhtiö: Toivo Group Oyj

Artikkeli
10.1.2022
Lukuaika
4 min

Toivo on suomalainen vuonna 2015 perustettu kiinteistötalo, jonka liiketoiminta koostuu hankekehityksestä ja kiinteistöjen pitkäaikaisesta omistamisesta. Liiketoiminta yhdistää koko kiinteistöliiketoiminnan arvoketjun kiinteistökehityksestä rakennuttamiseen ja valmiin kiinteistön omistamiseen, hallinnointiin ja vuokraukseen. Toivo hoitaa omalla tiimillään kiinteistön koko elinkaaren raakamaasta vuokrasopimusneuvotteluihin ja kiinteistön ylläpitoon.

Yhtiön strategia on kehittää Toivo-konseptin mukaisia kiinteistöjä, joiden tavoitteena on vahva kehitysmarginaali sekä vakaa ja houkutteleva tuotto, ja jotka mahdollistavat näin kiinteistöjen pitkäaikaisen omistajuuden sekä korkeamman lisäarvon tuottamisen asiakkaille. Toivon tiimin jäsenet ovat olleet mukana kehittämässä ja rakentamassa yhteensä yli 12 000 asuntoa, ja heillä on keskimäärin kymmenen vuoden kokemus kiinteistöalalta. Toivon liikevaihto vuonna 2020 oli 4,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto 7,2 miljoonaa euroa.

Keräsitte listautumisannissa bruttomääräisesti 15 miljoonaa euroa lisäosakeoption kanssa. Mihin olette käyttäneet tai aiotte käyttää kerättyjä pääomia?

Listautumisannin varoja on käytetty yhtiön kasvustrategian toteuttamiseen ja tukemiseen, mukaan lukien kiinteistökehityshankkeet ja muut kasvuinvestoinnit. Hyvänä esimerkkinä kiinteistökehityshankkeesta toimiinee yhtiön viime vuonna pörssitiedotteella tiedottama Vantaan Aviapoliksen kiinteistökehityshanke. Toivolla oli listautumishetkellä kesäkuussa 2021 rakenteilla 361 asuntoa. Vastaavasti syyskuussa 2021 yhtiöllä oli rakenteilla 664 asuntoa.

Mikä erottaa Toivon muista asuntosijoittajista?

Toivo kiinteistökehittää, rakennuttaa, omistaa, vuokraa ja manageeraa kaikki omat asuinkiinteistönsä alusta loppuun. Asuinliiketoiminnassa toimivat toimijat yleensä keskittyvät näistä vain yhteen segmenttiin. Toivon kiinteistökehitä ja -pidä -liiketoimintamalli yhdistää kiinteistökehityksen ja omistamisen tuottavuuden ja tarjoaa vuokra-asuntoja.

Konsernin liikevaihto oli vuoden 2021 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana 11,1 (2,6) miljoonaa euroa ja kasvua liikevaihdossa oli 328 prosenttia edelliseen katsauskauteen (1.1. – 30.9.2020) verrattuna. Mitkä tekijät ovat edesauttaneet kehitystä?

Liiketoimintamalli on osoittanut vahvuutensa ja mahdollistanut kasvun. Yhtiö on siis kiinteistökehittäjä ja omistaja yhdessä paketissa. Toinen merkittävä tekijä on ollut Toivon henkilökunta, johon olemme saaneet oikeita henkilöitä oikeille paikoille, mutta ennen kaikkea koko henkilökunnan halu työskennellä yhdessä tiiminä ja edes auttaa toimillaan kasvua sekä kyky luoda sisäisiä innovaatioita eri prosesseihin. Lisäksi listautuminen Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle paransi varmastikin Toivon neuvotteluvoimaa.

Mitkä ovat strategiset tavoitteenne?

Yhtiön pitkän aikavälin strategian kulmakivat ovat vahva kehitysmarginaali kiinteistökehittämisessä ja -rakentamisessa, vakaa ja houkutteleva tuotto valmiissa asuinkohteissa, asuinkiinteistöjen pitkäaikainen omistajuus, Toivo-asuinkonsepti, kehitys – missä painopiste on megatrendeissä. Lisäksi haluamme tuottaa korkeampaa lisäarvoa asiakkaille.

Mitä taloudellisia tavoitteita teillä on?

Toivon hallituksen vahvistamat taloudelliset tavoitteet ovat sijoituskiinteistöjen käypä arvo 500 miljoonaa euroa vuoden 2026 loppuun mennessä, yhtiön osakekohtaista pitkäaikaista nettovarallisuutta (NAV/osake) kasvatetaan merkittävästi vuosittain ja luotoaste (LTV) on alle 60 prosenttia.

Kerroitte 10.12.2021 päivätyllä tiedotteella, että vuokrausasteenne on 99 prosenttia. Miten olette päässeet näin hyvään käyttöasteeseen verrattuna markkinoiden yleiseen kehitykseen?

Toivon asunnot täyttävät keskimäärin seuraavat kriteerit: Ne ovat uudehkoja (alle 5-vuotta vanhoja), huoneistojen keskikoko noin 42 neliömetriä, 98 prosenttia kohteistamme sijaitsee pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella ja asuntojen keskimääräinen vuokra on noin 825 euroa. Vuokra-asuntomarkkinoilla asunnot ovat keskimäärin yli 30-vuotta vanhoja, noin 50 neiliömetrin kaksiota, joiden vuokrataso on noin 1000 euron luokilla. Olemme huomanneet, että asiakkaat haluavat laadukkaampia koteja kohtuullisemmalla hinnalla.

Tiedotitte 9.11.2021 päättäneenne Ruotsin pilotointivaiheen ja kerroitte, että liiketoimintamallinne antaa parempia taloudellisia tuloksia Suomen vuokra-asuntomarkkinoilla toistaiseksi. Onko teillä kuitenkin kansainvälistymispyrkimyksiä myöhemmässä vaiheessa?

Jatkamme Ruotsin markkinoiden seuraamista ja luonnollisesti tutkimme myös muita markkinoita. Näkemyksemme kuitenkin on, että Suomen asuntomarkkinoilla on vielä valtavasti mahdollisuuksia, ja meillä on paras kyvykkyys tarttua näihin mahdollisuuksiin.


Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Valinta ei ole sijoitussuositus.