Nuori sijoittaja -ehdokas Jenina Tukia

Artikkeli
21.12.2023
Lukuaika
6 min

Nimi: Jenina Tukia

Ikä: 20 vuotta

Asuinpaikka: Tampere

Harrastukset: Vapaa-aikani vietän rakkaan koirani kanssa puuhaillen, kokeilemalla uusia jänniä ruokareseptejä sekä uppoutumalla podcasteihin. Lisäksi ohjaan lasten liikuntaharrastusta, sekä pyrin myös omalta osaltani elämään aktiivista arkea.

Mihin sijoitat ja miksi?

Sijoitan osakesäästötilin kautta pääasiassa kotimaisiin osakkeisiin. Kun aloitin sijoittamisen, osakesäästötili kuulosti minulle sopivammalta, sillä se on helppokäyttöinen ja sijoitushorisonttini on pitkä. Tilillä osingot voidaan sijoittaa sellaisenaan, joka vahvistaa korkoa korolle ilmiön.

Sijoitan pääasiassa kotimaisiin osakkeisiin, sillä mielestäni kotimaisista pörssiyhtiöistä on helposti luotettavaa tietoa löydettävissä. Yritykset tulevat myös lähelle arkielämässä, esimerkiksi yritysten palveluja ja tuotteita käyttämällä. Koen myös tärkeäksi tukea suomalaisia yrityksiä ja Suomen talouden kasvua.

Omistan myös muutamaa ulkomaalaista osaketta, mutta pääasiassa sijoitan ulkomaille vain rahastojen kautta. Ulkomaalaisia pörssiyhtiöitä on valtavasti, joten tällä hetkellä sopivin tapa itselleni on sijoittaa näihin juuri rahastojen kautta.

Olen myös kokeillut kryptoihin sijoittamista, mutta se ei tuntunut omalta jutulta.

Milloin ja miten innostuit osakesijoittamisesta?

Muistan olleeni kiinnostunut sijoittamisesta jo lukion alussa. Olen aina ollut ahkera säästämään, mutta tiedostin sen, että pankkitilillä säästöjeni arvo vain laskee inflaation takia. Tiesin, että sijoittamalla saisin tuottoa säästöilleni, mutta aihe tuntui monimutkaiselta, sekä enemmän ”aikuisten jutulta.”

Lukion yhteiskuntaopin kurssilla käyty leikkimielinen kilpailu osakkeisiin sijoittamiseen liittyen oli varmaankin se viimeinen herätys aiheeseen ja aloin ottamaan ahkerasti selvää sijoittamisesta. Vuonna 2021 uskalsin lähteä sijoittamaan, aluksi kokeillen pienillä summilla ja samalla oppimalla.

Sijoittamisessa kiinnostaa se, että se on mahdollisuus toteuttaa tulevaisuudessa omia unelmiaan ja saavuttamaan taloudellista mielenrauhaa, sekä vapautta.

Lisäksi sijoittaminen on tapa tukea kiinnostavia yrityksiä ja toimialoja. Pidän tärkeänä myös seurata, mitä maailmalla, taloudessa ja politiikassa tapahtuu. Se että omistaa palan oikeaa yritystä, antaa lisää motivaatiota seurata näitä aihepiirejä, sillä niillä on vaikutusta omiin omistuksiin ja varallisuuteen.

Millaisia asioita korostat, kun valitset osakkeet, joihin sijoitat?

Kun valitsen osakkeita, pidän tärkeänä sitä, että ymmärrän yrityksen liiketoiminnan ja pystyn seisomaan sen takana mitä yritys tekee. En siis sijoita yrityksiin, joiden liiketoiminnasta en ymmärrä mitään tai joiden toiminta on omia arvojani vastaan.

Lisäksi valitsen osakkeita ajatuksella, että ne ovat salkussani vielä vuosien tai vuosikymmenien päästä. Yrityksen toiminnan pitää olla siis kannattava myös pitkällä tulevaisuudessa, eli sen tuotteille tai palveluille on tulevaisuudessakin kysyntää.

Huomion myös millaisia riskejä meillä on nykymaailmassa ja tulevaisuudessa ja miten ne vaikuttaisivat yritykseen tai sen toimialaan. Lisäksi huomion sen, maksaako yritys osinkoa ja paljonko. Tämä ei kuitenkaan ole kriteerini ja sijoitankin moniin yrityksiin, jotka eivät sitä lainkaan maksa.

Millaista oppia taloudesta ja sijoittamisesta olet saanut koulussa?

En muista saaneeni peruskoulussa ollenkaan oppia säästämiseen tai sijoittamiseen liittyen, ainakaan niin, että se olisi herättänyt kiinnostukseni aiheeseen. Koen, että opetus taloudesta ja sijoittamisesta on vaikeaselkoista lukiossakin.

On paljon termejä ja kaavioita, jotka eivät välttämättä herätä oppilaiden kiinnostusta aiheeseen. Siksi minusta olisi tärkeää tuoda sijoittamisen sanomaa ymmärrettävästi, yksinkertaisesti ja havainnollistavin esimerkein esille. Olisi tärkeää myös painottaa sitä, että jokainen voi olla sijoittaja, riippumatta taustoistaan tai siitä, mitä alaa nuori opiskelee tai mille alalle suunnittelee suuntaavansa.

Aiheiden käsittely koulussa saattaa myös riippua todella paljon siitä, millainen tietämys ja kiinnostus opettajalla itsellään on aiheeseen. Se vaikuttaa siihen käsitelläänkö vain oppikirjan sisältö vai tutustutaanko aiheeseen jotenkin enemmän.

Siksi opettajien olisi mielestäni hyvä miettiä, voisiko tarvittaessa esimerkiksi kutsua vieraan oppitunnille puhumaan aiheesta. Tässä Pörssisäätiö tekeekin tärkeää työtä, kun kouluihin tehtävillä pörssilähettiläs-vierailuilla nuoret pääsevät samaistuttavasti kertomaan toisille nuorille aiheesta.

Mitä hyötyä sinulle on Pörssisäätiön Pörssilähettiläs-ohjelmasta ollut? Miksi alun perin lähdit pörssilähettilääksi?

Minulla ei ollut lähipiirissä oikein ketään, joka olisi ollut sijoittamisesta kiinnostunut. Kun kuulin Pörssilähettiläs-ohjelmasta, ajattelin että olisi mahtavaa tavata muita nuoria, jotka ovat samasta asiasta kiinnostuneet sekä tietenkin oppia sijoittamisesta lisää. Halusin myös saada kokemusta esiintymisestä sekä ajattelin ohjelmasta olevan varmasti jotakin hyötyä tulevaisuudessa, ainakaan siitä ei voisi olla mitään haittaa.

Kaikki odotukseni myös toteutuivat. Sain paljon uusia tuttavuuksia ja varmuutta esiintymiseen sekä puhumiseen muiden edessä.

Lisäksi olen saanut mahtavia kokemuksia, tavannut inspiroivia ihmisiä ja oppinut paljon uutta. Koen että ohjelma oli erittäin hyödyllinen itselleni ja olen kiitollinen, että lähdin mukaan.

Olet aktiivisesti mukana kertomassa sijoittamisesta ja kannustamassa muita nuoria miettimään omaa taloutta. Miksi se on sinulle tärkeää?

Olen päässyt kertomaan sijoittamisesta, taloudesta sekä säästämisestä toisille nuorille sekä kouluttamaan uusia nuoria pörssilähettiläs ohjelmaan tutor-ohjelman kautta. Lisäksi olen saanut tilaisuuden olla mukana Pörssisäätiön Opiskelijoiden Pörssipäivän paneelikeskustelun panelistina.

On ollut mahtavaa huomata, miten nuorilla on herännyt kiinnostus asiaa kohtaan. Minulle on tärkeää jakaa sanaa siitä, että kuka tahansa pystyy ryhtyä sijoittajaksi, riippumatta esimerkiksi siitä, millainen suhtautuminen omalla perheellä on rahaan tai millaisia tulevaisuuden suunnitelmia nuorella on. Avoin puhuminen rahasta ja sijoittamisesta luo tasa-arvoisempia mahdollisuuksia jokaiselle vaurastua.

Mikä on mottosi sijoittajana?

Älä pelkää virheitä. Jokainen sijoittaja tekee virheitä sijoittajan matkallaan. Jopa menestyneet sijoittajat ovat niitä tehneet runsaasti ja jos he olisivat antaneet pelon estää heitä lähtemästä sijoittajaksi, eivät he olisivat koskaan saavuttaneet nykyistä tilannettaan. Jokaisesta virheestä varmasti oppii jotakin, joten rohkeasti vain aloittamaan sijoittaminen.