Osakkeenomistajien oikeuksien sisältö kirjattava lakiin selkeästi

”Pörssiosakkeita omistaa jo lähes miljoona ihmistä eri puolilta Suomea. Moni yksityissijoittaja on toivonut mahdollisuutta osallistua yhtiökokoukseen täysimääräisesti reaaliaikaisella etäyhteydellä.”

Artikkeli
23.11.2021
Lukuaika
2 min

Oikeusministeriön työryhmä, jonka tarkoituksena oli laatia ehdotukset yhtiökokouksia koskevan sääntelyn uudistamisesta, luovutti muistionsa 22.11.2021. Pörssisäätiö oli mukana työryhmässä ja jätti muistiosta eriävän mielipiteen.

Työryhmä ehdottaa sääntelyratkaisua, jonka nojalla yhtiöt voisivat käytännössä varsin vapaasti määrittää etäosallistumisen sisällön ja rajoittaa etäosallistuvien osakkeenomistajien oikeuksia.

Tämä johtaisi siihen, että yhtiökokouskäytännöistä muotoutuisi erilaisia. Lisäksi osakkeenomistajat joutuisivat käyttämään paljon aikaa ja vaivaa selvittääkseen, mitä eri yhtiöiden kokouksiin osallistuminen etänä sisältää. Ehdotus ei myöskään takaisi osakkeenomistajille lähtökohtaista oikeutta osallistua yhtiökokouksiin etänä.

”Tämä ei vastaa työryhmälle asetettuja tavoitteita helpottaa osakkaiden ja jäsenten mahdollisuuksia osallistua yhtiökokouksiin ja vaikuttaa yhtiöiden kehitykseen”, Lounasmeri huomauttaa.

Ehdotettujen lakimuutosten tavoitteena on nimenomaan sallia etäkokousten järjestäminen sekä helpottaa yhtiökokouksiin osallistumista.

Kyse ison ihmisjoukon oikeuksista: jo lähes miljoonalla ihmisellä Suomessa pörssiosakkeita

Osakkeenomistajien oikeuksien toteutumisen kannalta on olennaista, että laissa määritellään selkeästi yhtiökokoukseen etäosallistuvan osakkeenomistajien oikeuksien sisältö.

”Reaaliaikaisesti kokoukseen etänä osallistuvalla osakkeenomistajalla täytyy olla aina käytössään täysimääräiset osakeyhtiölain mukaiset osakkeenomistajaoikeudet, jotka vastaavat fyysisesti kokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan oikeuksia”, Lounasmeri sanoo.

”Työryhmän tavoitteet ovat erittäin tärkeitä. Pörssiosakkeita omistaa jo lähes miljoona ihmistä eri puolilta Suomea. Moni yksityissijoittaja on toivonut mahdollisuutta osallistua yhtiökokoukseen täysimääräisesti reaaliaikaisella etäyhteydellä”, Lounasmeri kertoo.

Hän muistuttaa, että kokoukseen paikan päälle saapuminen eri puolilta Suomea ei ole aina helppoa.

”Etäosallistuminen yhdenvertaistaa osakkeenomistajien mahdollisuuksia vaikuttaa.”