Pörssisäätiön visio: Suomi 2020-luvulla

Artikkeli
7.1.2019
Lukuaika
3 min

Talous kuuluu kaikille – jokainen pääsee oppimaan tarvittavat taidot koulussa

Talousosaaminen on kansalaistaito. Tulevaisuuden Suomessa sitä opetetaan kattavasti kaikille. Tutkimusten mukaan taloustaidot ja -asenteet opitaan kotona. Kaikki eivät kuitenkaan saa kotoa hyvää mallia ja tarvittavia oppeja talousasioidensa hoitamiseen. Nykyään talousasioita opetetaan lähinnä yhteiskuntaopin yhteydessä, erityisesti yläkoulun 9. luokalla yhden kurssin verran.

Tämä ei riitä. Talous on nostettava sivulauseesta päälauseeseen. Opettamalla oman talouden hallinnan taitoja kaikille riittävästi peruskoulussa, taataan nuorille tasa-arvoisemmat eväät omaan elämään. Tehdään talousosaamisesta oma oppiaineensa alakouluun, yläkouluun ja lukioon.

Myös sijoittaminen on kaikkien asia. Osakesäästötili tuo vuonna 2020 tavallisille suomalaisille säästäjille paremmat mahdollisuudet vaurastua ja hyötyä korkoa korolle -ilmiöstä pieniäkin summia sijoittamalla. Samalla osakesäästötili vahvistaa sijoittajien mahdollisuuksia vaikuttaa, kun verotus ei enää yhtä voimakkaasti kannusta yksityissijoittajia luopumaan omistajien oikeuksistaan.

Omistajat vaikuttavat yhdessä

Yritysten omistajat tekevät yhteiskunnan kannalta tärkeitä päätöksiä. Jokainen voi olla pörssin kautta omistaja ja vaikuttaa yritysten toimintaan yhtiökokouksissa. Jos kansalaiset ovat omistajia, heidän arvoistaan tulee yritysten arvoja. 2020-luvun Suomessa kansalaisten omistajuutta, osakkeenomistajien oikeuksia ja yhtiökokouksen roolia on vahvistettu.

Osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja esimerkiksi saneerauslainsäädäntöä uudistettaessa on siis otettava huomioon pientenkin osakkeenomistajien oikeudet. Yhtiökokouksen päätösvaltaa on tärkeä kasvattaa Osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin hengen mukaisesti. Omistajien oikeuksien vahvistaminen on kasvava trendi myös muualla Euroopassa. Yhtiökokoukseen osallistumista on helpotettava tuomalla esimerkiksi sähköisiä äänestys- ja osallistumismahdollisuuksia omistajien ulottuville.

Omistajia kohdellaan tasapuolisesti

2020-luvun Suomessa osinkoverotuksen ankaruus ei riipu siitä, ovatko osingot listatun vai listaamattoman yrityksen jakamia. Nyt tarpeeksi nettovarallisuutta kerryttäneen listaamattoman yrityksen omistaja maksaa osingoista huomattavasti pienemmän osan pääomatuloaveroa kuin listattuun yhtiöön sijoittanut piensijoittaja.

Osinkoverotuksen uudistamisesta on puhuttu politiikassa paljon jo nyt, ja osinkoverotusta tullaankin todennäköisesti uudistamaan vuosikymmenen alussa. Tehdään uudistus, jolla osinkoverotuksesta tulee tasapuolista.

Toimivat pääomamarkkinat kannustavat yrityksiä kasvamaan

Kotitaloudet ovat edelleen 2020-luvulla yhä merkittävämpiä yritysten kasvun ja sitä kautta Suomen taloudellisen hyvinvoinnin rahoittajia.

Pankkien rahoitusmahdollisuudet ovat kiristyneet finanssikriisin jälkeen. Valtio velkaantuu. Väestön ikääntyminen on vaikuttanut eläkeyhtiöiden rahoitusmahdollisuuksiin. Moni nopeasti kasvava yritys tarvitsee ulkopuolista rahoitusta.

Pörssi on turvallinen ja säännelty markkinapaikka, jonka kautta kotitaloudet voivat omistaa ja toimia kasvun rahoittajina. 2020-luvun Suomessa ei ole esimerkiksi osinkoverotuksen luomia esteitä listautumiselle. Listautuminen on yrityksille houkutteleva vaihtoehto hankkia rahoitusta ja siihen kannustetaan.

Kun yritykset saavat rahoitusta ja kasvavat, se tuo Suomelle verotuloja. Ne mahdollistavat hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisen myös tulevaisuudessa.

Seuraamalla Pörssisäätiötä Twitterissä, LinkedInissä ja Facebookissa kuulet työstämme näiden tavoitteiden toteutumiseksi. Kannattaa myös tilata uutiskirjeemme.

Kuva: Minna Heusala