Pörssisäätiö

Pörssisäätiö on vuonna 1985 perustettu puolueeton, riippumaton ja voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka sääntöjen mukainen tehtävä on edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita. Pörssisäätiö omistaa Pörssitalon ja rahoittaa toimintansa sen vuokratuotoilla. Lisäksi Pörssisäätiöllä on sijoitussalkku, jonka tuotoista myönnetään etenkin apurahoja.

Pörssisäätiön toimitusjohtaja on Sari Lounasmeri. Säätiöllä on hallitus, jonka jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Pörssisäätiö työskentelee kotimaisen omistajuuden puolesta, jotta jokainen voi olla omistaja. Kotimainen omistajapohja hyödyttää koko suomalaista yhteiskuntaa. Omistajana jokainen voi myös vaikuttaa yritysten toimintaan. Pörssisäätiön tavoitteena on, että mahdollisimman moni suomalainen olisi yritysten osakkeenomistaja.

Jotta kotitaloudet voivat toimia rahoittajina, sijoittamisen täytyy olla turvallista ja tuottavaa. Pörssisäätiö pyrkii edistämään arvopaperimarkkinoita siten, että kotitaloudet voivat toimia yritysten kasvun rahoittajina ja omistajina turvallisesti ja tuottavasti. Edistämme suomalaisten talousosaamista, jotta jokainen osaa hoitaa omaa talouttaan ja sijoittaa tuottavasti.

Yritykset tarvitsevat kasvuunsa rahoitusta. Edistämme sitä, että yrityksillä on mahdollisuus hankkia kasvuunsa rahoitusta luotettavilla, valvotuilla, tehokkailla ja tasapuolisesti toimivilla markkinoilla, joilla vallitsevat mahdollisimman hyvät kaupankäynnin edellytykset ja joilla on tarjolla monipuolisia ja kiinnostavia sijoituskohteita. Arvopaperimarkkinoille tarvitaan erilaisia omistajia, jotta erilaiset ja erilaisissa kasvun vaiheissa olevat yritykset saavat kasvun rahoitusta ja niiden omistus pysyy likvidinä. Toimivat pääomamarkkinat ovat kaikkien etu.

Tehtävänä arvopaperisäästämisen ja arvopaperimarkkinoiden edistäminen

Edistämme arvopaperisäästämistä kehittämällä nuorten talousosaamista, talousopetusta, suomalaisten sijoitusosaamista, sijoittajan suojaa sekä edistämme sijoittamiseen kannustavaa verokohtelua. Arvopaperisäästämisen edistämisessä olennainen osa on kotimaisen omistajuuden edistäminen: omistajakulttuurin vahvistaminen Suomessa, vastuullisen omistajuuden edistäminen ja lainsäädännöllisten puitteiden kehittäminen.

Pörssisäätiö on käynnistänyt muun muassa kouluissa talousosaamista levittävän nuorten Pörssilähettiläsohjelman , jonka tavoitteena on pitkällä aikavälillä tavoittaa koko 15-vuotiaiden ikäluokka Suomessa. Pidämme Talous tutuksi -koulutuksia opettajille yhteistyökumppaneidemme kanssa. Opastamme ihmisiä säästämisessä ja sijoittamisessa jakamalla tietoa verkkosivujemme ja median kautta, julkaisemalla oppaita ja järjestämällä kaikille avoimia tapahtumia kuten Pörssi-iltoja ja sijoituskouluja.  Teemme vaikuttamistyötä, jotta suomalaisilla olisi kannustava toimintaympäristö säästää ja sijoittaa.

Arvopaperimarkkinoiden toimintaa kehitämme edistämällä pörssilistautumisia ja mahdollistamalla kohtaamisia yksityissijoittajille ja pörssiyhtiöille. Pyrimme kehittämään verotuksellisia ja lainsäädännöllisiä puitteita arvopaperimarkkinoilla. Pörssisäätiö antaa lausuntoja, osallistuu kuulemistilaisuuksiin ja on mukana erilaisissa työryhmissä ja muissa arvopaperimarkkinoita ja arvopaperisäästämistä koskevissa lainsäädäntöä valmistelevissa elimissä.

Edistämme sijoittajaviestinnän, yritysvastuuraportoinnin ja yhtiökokousten parhaiden käytäntöjen leviämistä palkitsemalla muun muassa vuosittain yhtiöiden parhaat sijoittajasivut. Järjestämme arvopaperimarkkinoiden eri toimijoille tarkoitettuja koulutustilaisuuksia ja julkaisemme materiaaleja. Tuemme suomalaista talousalan tutkimusta apurahoin. Pörssisäätiön toiminnan kulmakivi on markkinamyönteinen eli pro-market-näkökulma.

Pörssisäätiö on jäsenenä eurooppalaisessa Better Finance -liitossa sekä Euroopan komission asettamassa Financial Services User Group -asiantuntijaryhämssä.

Pörssisäätiön visiona on olla vastuullinen omistajuuden ja pääomamarkkinoiden edistäjä. Tahtotilanamme on, että kansalaisten talousosaaminen on korkealla tasolla, mikä johtaa entistä parempaan oman talouden hoitamiseen. Kotitaloudet sijoittavat tuottavasti säästöjään ja arvopaperisäästäminen lisääntyy. Yhä useampi suomalainen on omistaja. Arvopaperimarkkinat toimivat luotettavasti, tehokkaasti ja turvallisesti. Listautuminen on yrityksille houkutteleva vaihtoehto hankkia kasvuunsa rahoitusta. Kotitaloudet ovat aktiivisesti mukana rahoittamassa yritysten kasvua. Tämä luo Suomeen kasvua, työpaikkoja, vaurautta ja hyvinvointia.