Pörssisäätiö

Pörssisäätiö on riippumaton, puolueeton ja voittoa tavoittelematon organisaatio. Säätiö on perustettu vuonna 1985, jolloin sen sääntöjen mukaiseksi tehtäväksi määriteltiin arvopaperisäästämisen ja arvopaperimarkkinoiden edistäminen.

Säätiö omistaa Pörssitalon ja rahoittaa toimintansa sen vuokratuloilla. Lisäksi Pörssisäätiöllä on sijoitussalkku, jonka tuotoista myönnetään etenkin apurahoja. Pörssisäätiön toimitusjohtaja on Sari Lounasmeri. Säätiöllä on hallitus, jonka jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Kotimaisen omistajuuden asialla: vaurautta kansalaisille ja kasvua yrityksille

Tavoitteenamme on luoda kaikille suomalaisille entistä paremmat mahdollisuudet olla yritysten omistaja ja vaurastua säästämällä ja sijoittamalla. Omistajana jokainen voi myös vaikuttaa yritysten toimintaan. Edistämme suomalaisten talousosaamista ja yksityissijoittajien asemaa monin tavoin.

Pörssisäätiö on käynnistänyt muun muassa kouluissa talousosaamista levittävän nuorten Pörssilähettiläsohjelman. Lisäksi pidämme Talous tutuksi -koulutuksia opettajille yhteistyökumppaneidemme kanssa. Opastamme ihmisiä säästämisessä ja sijoittamisessa jakamalla tietoa verkkosivujemme ja median kautta, julkaisemalla oppaita ja järjestämällä kaikille avoimia tapahtumia kuten Pörssi-iltoja ja sijoituskouluja. Lisäksi teemme vaikuttamistyötä, jotta suomalaisilla olisi kannustava toimintaympäristö säästää ja sijoittaa.

Työskentelemme toimivien arvopaperimarkkinoiden puolesta

Pyrimme siihen, että yrityksillä on mahdollisuus hankkia kasvuunsa rahoitusta luotettavilla, valvotuilla, tehokkailla ja tasapuolisesti toimivilla markkinoilla, joilla vallitsevat mahdollisimman hyvät kaupankäynnin edellytykset ja joilla on tarjolla monipuolisia ja kiinnostavia sijoituskohteita. Vaikutamme siihen, että sijoitustoiminnan verotukselliset ja lainsäädännölliset edellytykset säilyvät kohtuullisina ja kehittyvät. Pörssisäätiön toiminnan kulmakivi on markkinamyönteinen eli pro-market-näkökulma. Pörssisäätiö antaa lausuntoja, osallistuu kuulemistilaisuuksiin ja on mukana erilaisissa työryhmissä ja muissa arvopaperimarkkinoita ja arvopaperisäästämistä koskevissa lainsäädäntöä valmistelevissa elimissä.

Tuomme esiin parhaita käytäntöjä ja tuemme tutkimusta apurahoin

Järjestämme arvopaperimarkkinoiden eri toimijoille tarkoitettuja koulutustilaisuuksia ja julkaisemme materiaaleja. Tuemme suomalaista talousalan tutkimusta apurahoin.

Tavoitteenamme on suomalaisten korkea talousosaamisen taso ja toimivat pääomamarkkinat, joilla kotitaloudet voivat toimia yritysten kasvun rahoittajina ja omistajina turvallisesti ja tuottavasti.