Sanasto

EP-luku

Osakekohtaisen nettotuloksen ja osakkeen kurssin suhde. Earnings- price ratio, P/E-luvun käänteisluku.