Sanasto

Hyvä kirjanpitotapa

Yleiset kirjanpitoon ja tilinpäätöskäytäntöihin liittyvät toimintaperiaatteet, joihin vaikuttava lainsäädäntö, annetut muut ohjeet ja vakiintunut käytäntö.