Sanasto

Julkinen noteeraus

Arvopaperien hintatason määräytyminen julkisilla markkinoilla, kuten pörssissä.