Sanasto

Liikearvo, goodwill

Osa ostetun liiketoiminnan kauppahinnasta, joka ylittää ostettujen varojen ja velkojen käyvän arvon erotuksen.