Toukokuun yhtiö: Administer

Pörssisäätiön ja Nasdaq Helsingin toukokuun yhtiö on palkkaulkoistuspalveluistaan tunnettu Administer, joka on listattu First North -kasvumarkkinalle.

Artikkeli
16.5.2024
Lukuaika
4 min
Administerin toimitusjohtaja Kimmo Herranen vastaa kysymyksiin.

Administer Group on henkilöstö- ja talouspalvelujen moniosaaja. Yhtiö tarjoaa palkka- ja taloushallinnon palveluita, ohjelmistopalveluita, konsultointia sekä henkilöstövuokrausta ja kansainvälisiä asiantuntijapalveluita.

Administer on Suomen suurin palkkaulkoistuskumppani ja johtava asiantuntija harmaan talouden torjunnassa. Sillä on yli 5 000 asiakasta pk-yrityksistä suuryrityksiin sekä kuntia ja muita julkisen sektorin toimijoita.

Administer Groupin muodostavat palkkahallintopalveluita tarjoava Silta, tilitoimisto Administer, asiantuntijatalo Econia sekä ohjelmistoyhtiö EmCe Solution Partner. Lisäksi konserniin kuuluu muita tytär- ja osakkuusyhtiöitä.

Vuoden 2023 liikevaihtonne (75,9 miljoonaa euroa) kasvoi edelliseen tilikauteen verrattuna jopa 43,8 prosenttia (2022: 52,8 miljoonaa euroa). Vuoden 2024 ensimmäinen vuosineljännes toteutui lähes suunnitelman mukaisesti. Liikevaihtonne laski 3,1 prosenttia 19,0 miljoonaan euroon (19,6 miljoonaa euroa). Mitkä tekijät vaikuttivat viime vuoden merkittävään liikevaihdon kasvuun ja alkuvuoden hieman hitaampaan?

Vuonna 2023 liikevaihtomme kasvoi vahvasti erityisesti Econia-yrityskaupan ansiosta, joka ostettiin konserniin vuoden 2022 lopulla. Pystyimme myös orgaaniseen kasvuun joissain liiketoiminnoissamme.

Konsernin liikevaihtoon vaikuttaa henkilöstövuokrauksen kautta aiempaa enemmän talouden suhdannevaihtelut. Econian tarjoamista henkilöstövuokrauspalveluista merkittävä osuus painottuu alkutuotantoon, jonka vilkkain toimintakausi on vuoden toisella ja kolmannella kvartaalilla. Tämä vaikutti alkuvuoden liikevaihdon kehitykseen.

Käyttökatteenne parani vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 56 prosenttia viimevuotisesta verrattuna ja yllätitte sillä markkinat. Millä toimilla olette saaneet parannettua kannattavuuttanne?

Käynnistimme elokuussa 2023 kaikkia konserniyhtiöitä koskevan kannattavuusohjelman, jossa keskitytään pidemmän ajan tuloksen ja kannattavuuden parantamiseen. Kannattavuusohjelmalla tavoiteltiin noin 7 miljoonan euron vuotuista kannattavuusparannusta. Kannattavuusohjelman toimet on toteutettu ja vaikutukset näkyivät positiivisesti vuoden ensimmäisen neljänneksen käyttökatteessa.

Julkaisitte maaliskuussa 2024 konsernin uudistetun strategian. Mitä siihen kuuluu?

Uudistetun strategiamme perustana ovat kannattava kasvu ja tehokas liiketoimintasynergioiden hyödyntäminen sekä asiakasrajapinnassa että sisäisissä prosesseissa. Olemme kasvaneet viime vuosina voimakkaasti ja palveluvalikoimamme on laajentunut merkittävästi.

Toimimme henkilöstö-, taloushallinto- sekä ohjelmistoliiketoiminnoissa. Konserniyhtiömme Silta, Econia, Administer tilitoimistoliiketoiminta ja EmCe muodostavat kokonaisuuden, jossa eri palvelut ja teknologiat tukevat toisiaan.

Tämä luo meille vankan pohjan rakentaa kannattavaa liiketoimintaa sekä Suomessa että valituilla markkinoilla Itämeren alueella.

Kasvua haemme jatkossakin yritysostojen ja orgaanisen kasvun kautta. Vastuullisuus on meille tärkeä kilpailutekijä, esimerkiksi harmaan talouden torjuntaan liittyvissä palveluissa olemme Suomen johtava toimija. Haluamme olla asiakkaillemme paras kumppani ja henkilöstöllemme paras työnantaja.

Teillä on asiakkaittenne elinkaareen kaikkia palveluita ja olette henkilöstö- ja taloushallinnon moniosaaja. Mitkä tekivät erottavat teidät verrokeistanne?

Samanlaista kokonaisuutta ei Suomesta löydy yhden katon alta. Palvelumme muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden, jossa eri palvelut ja teknologiat tukevat toisiaan ja mahdollistavat asiakassuhteen syventämisen ja laajentamisen asiakkaan tarpeiden mukaan.

Palkkapalveluissa olemme Suomessa markkinajohtaja, ja harmaan talouden torjuntaan liittyvissä palveluissa olemme Suomen johtava toimija. Tilitoimistopalveluissa olemme yksi Suomen suurimmista toimijoista.

Mitkä ovat pitkän aikavälin tavoitteenne?

Jatkamme edelleen kasvuyhtiönä ja haemme kannattavaa kasvua sekä orgaanista että epäorgaanista. Pitkän aikavälin tavoitteemme vuonna 2026 on 100 miljoonaa euroa liikevaihtoa ja käyttökate 15 prosenttia. Pyrimme jakamaan vuosittain osinkoina vähintään 30 prosenttia liikearvopoistoilla oikaistusta tuloksesta.

Tutustu aiempiin Kuukauden yhtiöihin.

Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Valinta ei ole sijoitussuositus.