Sanasto

Metsätalouden puhdas tulo

Laskennallinen tulo, josta pinta-alaverotuksen valinnutta metsänomistjaa verotetaan.