Tutustu Pörssigaalan tuomaristoon

Mitä asioita tuomariston jäsenet yhtiöitä arvioidessaan korostavat? Ja millainen merkitys Pörssigaalalla heidän mielestään on?

Artikkeli
3.1.2024
Lukuaika
10 min
Pörssigaalan tuomaristo: Jasmin Hamid, Mika Heikkilä, Svenne Holmström, Tom Lindström, Sari Lounasmeri ja Hanna Silvola.

Pörssigaalan tuomariston puheenjohtajana toimii Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri. Tuomaristossa ovat sijoittaja Jasmin Hamid, salkunhoitaja Mika Heikkilä, sijoittaja ja sijoituskouluttaja Svenne Holmström, sijoittaja Tom Lindström ja apulaisprofessori Hanna Silvola.

Tuomaristo valitsee vuoden 2023 parhaat pörssiyhtiöt viidessä kategoriassa: hallituksen puheenjohtaja, sijoittajasuhdejohtaja, parhaat sijoittajasivut, monimuotoisuuden edistäjä ja kiertotalouden edelläkävijä. Lisäksi tuomaristo valitsee vuoden Listautujan ja on karsinut finalistit Nuori sijoittaja -palkinnon yleisöäänestykseen.

Mitä asioita tuomariston jäsenet yhtiöitä arvioidessaan korostavat? Ja millainen merkitys Pörssigaalalla heidän mielestään on? Kysymyksiin vastaavat salkunhoitaja Mika Heikkilä, sijoittaja ja sijoituskouluttaja Svenne Holmström, sijoittaja Tom Lindström sekä Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri.

Salkunhoitaja Mika Heikkilä

Propius Partnersin salkunhoitaja Mika Heikkilä haluaa Pörssigaalan tuomarina edistää toimivia pörssimarkkinoita.

Miten seuraat pörssiyhtiöitä yleensä työssäsi tai sijoittajana?

Seuraan kaikkia Helsingin pörssin yhtiöitä sekä salkunhoitajan roolissa että oman salkun osalta.

Mitä näkökulmaa korostat, kun arvioit pörssiyhtiötä Pörssigaalan tuomarina?

Helsingin Pörssin yhtiöiden merkitystä kokonaisen rahoituksen ekosysteemin luojana Suomeen. Mikäli meillä ei ole toimivaa pörssiä, meillä ei ole myöskään siihen liittyviä tehtäviä.

Tämä köyhdyttäisi huomattavasti suomalaisten yhtiöiden rahoituksen saantia, arvostusta ja mikä pahinta; yksittäisten osakkeenomistajien mahdollisuutta vaurastua osakesijoittamisella tai vaihtoehtoisesti päästä eroon sijoituksistaan tarvittaessa. Tätä kautta haluan edistää toimivia pörssimarkkinoita Suomessa.

Mitä trendejä tai tapahtumia pidät kotimaisessa pörssivuodessa 2023 olennaisina?

Listautumisten vähyys, ostotarjousten määrän suuruus, Helsingin pörssin kurssikehityksen heikkous suhteessa muiden isojen pörssien kehitykseen. Nämä nousevat esille myös joissain Pörssigaalan palkinnoissa, kuten Listautuja-palkinnossa ja Hallituksen puheenjohtaja -palkinnossa.

Mitä Pörssigaalan palkintoa pidät tärkeimpänä ja miksi?

Se vaihtelee vuosittain, ehkä tänä vuonna vuoden pidän tärkeimpänä Hallituksen puheenjohtaja -palkintoa.

”Pörssigaala nostaa esille pörssin merkityksen.”

Salkunhoitaja mika heikkilä

Millainen vaikutus Pörssigaalalla ja sen palkinnoilla voisi parhaimmillaan olla – pörssiyhtiöihin sekä yleisemmin taloudessa tai yhteiskunnassa?

Pörssigaala nostaa esille pörssin merkityksen, tuo esille monipuolisesti pörssiyhtiöissä toimivia, niiden parissa työskenteleviä tai muuten ansioituneita hienolla tavalla.

Samalla se toimii mallina muillekin yhtiöille. Toivoisin siitä tulevan pörssivuoden suurtapahtuman huomionarvoltaan.

Sijoittaja, sijoituskouluttaja Svenne Holmström

Svenne Holmström haluaa Pörssigaalan tuomarina kannustaa yhtiöitä olemaan aktiivisia ulospäin ja kertomaan omasta yrityksestään.

Miten seuraat pörssiyhtiöitä työssäsi tai sijoittajana?

Salkkuyhtiöiden lisäksi laadin listoja kiinnostavista yhtiöistä, ja niitä tulee sitten seurattua. Listalta poistetaan vähemmän kiinnostuneita ja uusia tulee tilalle.

Minulla on myös analysointityökaluja käytössäni, ja ne auttavat ymmärtämään yhtiöitä. Käyn säännöllisesti yhtiöiden kotisivuilla katsomassa mitä muuta löytyy numeroiden takaa. Etsin erityisesti sijoittajapresentaatioita, joista käy ilmi mitä yhtiö tekee jne. Lisäksi seuraan makrotaloutta aika paljon.

Mitä näkökulmaa korostat, kun arvioit pörssiyhtiötä Pörssigaalan tuomarina?

Piensijoittajan näkökulmaa. Nimenomaan sijoittajapresentaatiot puuttuvat aika monelta yhtiöltä verkkosivuilta, vaikka ne olisivat oiva tapa esittää yhtiöitä vaikkapa 20 PowerPoint-kalvolla.

Haluan, että annetut tiedot ovat helposti ymmärrettäviä ja luotettavia ja totta kai suomeksi. Piensijoittajalla ei ole samoja resursseja ottaa selvää kaikesta kuin vaikkapa rahastoilla tai eläkeyhtiöillä, siksi tietoa tulee esittää fiksulla tavalla.

Mitä trendejä tai tapahtumia pidät kotimaisessa pörssivuodessa 2023 olennaisina?

Joidenkin yhtiöiden erittäin haastavat tilanteet ovat pistäneet silmään. Esimerkiksi Finnair ja Duell ovat paikanneet kassojaan poikkeuksellisen suurilla anneilla suhteessa niiden markkina-arvoon. Myös pari konkurssia saatetaan nähdä lähiaikoina, kuten Lehto ja Valoe. Yhtiöitä ei pitäisi päästä tällaisiin tilanteisiin. Toinen trendi on viime vuosien listautujien pörssikurssien heikko menestys.

Näkyvätkö nuo trendit tai tapahtumat jollain lailla Pörssigaalan palkinnoissa?

Eivät oikeastaan, sillä palkinnot ohjataan menestyneisiin yhtiöihin ja niiden johtajiin. Harvassa oli toki tämän vuoden listautujat, mutta markkinaolosuhteet huomioon ottaen se on varsin ymmärrettävää.

”Toivon, että yhtiöt olisivat aktiivisia ulospäin.”

Sijoittaja, sijoituskouluttaja Svenne Holmström.

Mitä Pörssigaalan palkintoa pidät tärkeimpänä ja miksi?

Sijoittajasuhdejohtajan palkinto on minulle henkilökohtaisesti kiinnostavin. Toivon, että yhtiöt olisivat aktiivisia ulospäin ja kertoisivat omasta yrityksestään. Siinä sijoittajasuhdejohtaja on avainroolissa.

Siinä pitää myös muistaa olla mahdollisimman rehellinen, ettei sijoittajatarinan myynnissä tulisi maalattua liian ruusuista kuvaa. Proaktiivinen ote siis, ja tätä toivoisin myös suurilta yhtiöiltä, vaikka niillä olisi huomattavan paljon omistajia.

Toinen puoli tätä on se, että vain miljoonaa suomalaista sijoittaa meidän pörssiyhtiöihimme suoraan. Aika monelle suurenkin yhtiön sijoittajatarina on tuntematon.

Millainen vaikutus Pörssigaalalla ja sen palkinnoilla voisi parhaimmillaan olla – pörssiyhtiöihin sekä yleisemmin taloudessa tai yhteiskunnassa?

Itse palkinto on varmasti jotain, mistä yhtiö voi olla ylpeä. Kilpailu on kova. Mutta vielä tärkeämmässä roolissa on niiden perustelut, sillä niitä luetaan varmasti muissa yhtiöissä tarkasti.

Voi olla, että muut yhtiöt saavat hyviä ideoita omien sivujensa kehittämiseen juuri perusteluista. Ja sama juttu muissakin kategorioissa.

Eduksi olisi, jos suomalaisten kynnys sijoittaa suomalaisiin pörssiyhtiöihin olisi suhteellisen matala. Siihen yhtiö voi vaikuttaa paljonkin alkaen aivan korkeimman johdon tekemisistä ja sanoista aina kotisivujen navigointihelppouteen. Palkinto on ikään kuin sijoittajien kiitos hyvin tehdystä työstä, josta pitää olla ylpeä.

Sijoittaja, sijoituskirjailija Tom Lindström

Sijoittaja ja sijoituskirjailija Tom Lindström pitää Parhaat sijoittajasivut -palkintoa Pörssigaalan tärkeimpänä palkintona.

Mitä tai miten pörssiyhtiöitä seuraat yleisellä tasolla työssäsi tai sijoittajana?

Seuraan päivittäin uutisvirtaa yhtiöistä ja osakemarkkinoiden kehitystä.

Mitä näkökulmaa tai asioita haluat itse korostaa, kun arvioit pörssiyhtiötä Pörssigaalan tuomarina?

Minulle on tärkeää, että yhtiöt antavat yhtenevän kuvan yhtiön tilasta riippumatta siitä kerrotaanko tarina osakesijoittajille, velkasijoittajille tai muille intressiryhmille. Pidän myös siitä, että yhtiöt yrittävät olla mahdollisimman läpinäkyviä ja uskaltavat antaa numeraalisia ennusteita liikevaihdosta ja tuloksesta. Tiedolla, että liikevaihto kasvaa, ei ole mitään arvoa, jos en tiedä kuinka paljon kasvu on.

Mitä trendejä tai tapahtumia pidät nyt päättymässä olevassa kotimaisessa pörssivuodessa 2023 olennaisina?

Mielestäni kulunut vuosi on ollut business as usual, eikä markkinoilla ole ollut suurempia yllätyksiä. Heikomman markkinatilanteen myötä pörssilistautumiset ovat olleet harvassa.

Julkiset ostotarjoukset olivat kasvussa ja viime vuoden ostotarjouksien arvo oli lähes yhtä suuri kuin kolmen sitä edeltäneen vuoden yhteenlaskettu arvo. Minusta oli myös mielenkiintoista nähdä, miten eri yhtiöiden hallitukset käsittelivät ostotarjouksia.

Jos markkinoita katsoo pidemmällä aikavälillä, ovat geopoliittiset riskit olleet kasvussa. Riskit, joille tuskin annettiin painoarvoa kymmenen vuotta sitten, ovat hyvinkin keskeisiä sijoittajille tänä päivänä.

Näkyvätkö nuo trendit tai tapahtumat jollain lailla Pörssigaalan palkinnoissa?

Muun muassa ostotarjouksien käsittely vaikutti palkintojen jakoon.

Mitä Pörssigaalan palkintoa pidät tärkeimpänä ja miksi?

Yleisesti ottaen pidän Parhaat sijoittajasivut -kategoriaa tärkeimpänä palkintona, koska sijoittajasivut palvelevat kaikkia, jotka ovat kiinnostuneita yhtiöstä.

Muut kategoriat saattavat nousta mielekkäimmäksi, jos meillä on erityisen hyvät perustelut. Tällä kertaa Paras hallituksen puheenjohtaja -kategoriassa meillä on erinomaiset perustelut voittajasta.

”Palkinnoilla voimme nostaa esille hyviä käytäntöjä.”

sijoittaja, sijoituskirjailija Tom Lindström

Millainen vaikutus Pörssigaalalla ja sen palkinnoilla voisi parhaimmillaan olla – pörssiyhtiöihin sekä yleisemmin taloudessa tai yhteiskunnassa?

Palkinnoilla voimme nostaa esille ja vahvistaa hyviä tai suotavia käytäntöjä.

Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri

Tuomariston puheenjohtaja Sari Lounasmeri toivoo, että yhtiöt saisivat Pörssigaalasta ideoita ja kannustusta toimia edelläkävijänä avoimuudessa, vastuullisuudessa ja omistajien tasavertaisessa kohtelussa.

Mitä tai miten seuraat pörssiyhtiöitä työssäsi tai sijoittajana?

Seuraan kotimaisia pörssiyhtiöitä melko laajasti, erityisesti sitä kuinka yhtiöt huomioivat osakkeenomistajia ja viestivät yksityissijoittajille. Työssäni järjestämme vuosittain useita tilaisuuksia, joissa saan olla mukana haastattelemassa yhtiöiden toimitusjohtajia. Samalla on hyvä tilaisuus itse sijoittajana kuulla sijoituskohteista ja arvioida mihin luottaa.

Mitä näkökulmaa korostat, kun arvioit pörssiyhtiötä Pörssigaalan tuomarina?

Pidän tärkeänä osakkeenomistajien yhdenvertaista kohtelua. Arvostan yhtiöitä, jotka pyrkivät avoimuuteen ja uskaltavat olla edelläkävijöitä ja tehdä asioita, joita ei vielä vaadita.

Mitä trendejä tai tapahtumia pidät kotimaisessa pörssivuodessa 2023 olennaisina?

Yksityissijoittajien esiinmarssi jatkuu. On hienoa, että sijoittamisesta puhutaan yhä enemmän ja että yksityissijoittajilla riitti kärsivällisyyttä jatkaa kurssilaskusta huolimatta. Päättyneenä vuotena puheenaiheita olivat inflaatio, korkeat korot, geopolitiikka, tekoälyn tulo sekä kotimaisella markkinalla erityisesti ostotarjoukset. Ostotarjousten jatkuminen ja niissä käytetyt uudenlaiset rakenteet olivat jossain määrin yllätys.

Palkinnoissa näkyy Yksityissijoittajien näkökulma.

toimitusjohtaja Sari Lounasmeri

Näkyvätkö nuo trendit tai tapahtumat jollain lailla Pörssigaalan palkinnoissa?

Yksityissijoittajien suuri rooli ja näkökulma näkyy Pörssigaalan palkinnoissa. Myös vastuullisuusnäkökulma nousee vahvasti esiin.

Mitä Pörssigaalan palkintoa pidät tärkeimpänä ja miksi?

Olen ylpeä siitä, että Pörssisäätiö on jo reilusti yli 20 vuoden ajan valinnut Parhaat sijoittajasivut. Olemme huomanneet, että tuomariston kriteerit ovat hyvällä tavalla ohjanneet sijoittajasivustojen kehittämistä – yhtiöt todella haluavat palvella sijoittajia.

Omalla tavallaan henkilölle jaettavat palkinnot ovat erityisen koskettavia, Nuori sijoittaja -palkinto motivoi sijoittamisen aloittamiseen. Uskon että moni pystyy eläytymään näihin sijoitustaipaleen alkuvaiheisiin, ja finalistien joukosta löytyy hienoja esikuvia.

Parhaan hallituksen puheenjohtajan palkinto kruunaa usein pitkän työn. Hallituksen puheenjohtajan rooli on usein näkymätön, vaikka hallituksen puheenjohtajan merkitys on kasvanut ja parhaimmillaan vaikutus omistaja-arvon kehittymiseen on erittäin suuri.

Millainen vaikutus Pörssigaalalla ja sen palkinnoilla voisi parhaimmillaan olla – pörssiyhtiöihin sekä yleisemmin taloudessa tai yhteiskunnassa?

Toivon, että Pörssigaala innostaisi yhä useampaa aloittamaan sijoittamisen. Parhaimmillaan Pörssigaalan palkinnot voisivat antaa yhtiöille ideoita ja kannustusta toimia edelläkävijänä avoimuudessa, vastuullisuudessa ja omistajien tasavertaisessa kohtelussa.

Kirjoittajat

Sarianna Toivonen Viestintäpäällikkö