Pörssigaalan palkinnot

Annika Paasikivi: Hallituksella tulee aina olla valmiina suunnitelma ostotarjousten varalle

Annika Paasikivi muistuttaa, että hallituksen tulee aina hylätä ostotarjous, jos yhtiön pitkän aikavälin arvonluontipotentiaali on korkeampi itsenäisenä.

Artikkeli
31.1.2024
Lukuaika
4 min

Hallituksen puheenjohtaja on yhtiön menestyksen kannalta ratkaisevassa roolissa, vaikkakin teoissaan yleensä suurelle yleisölle näkymätön. Toimiessaan vuonna 2023 talotekniikkayhtiö Uponorin hallituksen puheenjohtaja Annika Paasikivi nousi osakkeenomistajan kannalta keskeiseen rooliin.

Paasikiven johdolla hallitus torjui vihamielisen ostotarjouksen ja haki paremman vaihtoehdon, joka tarjosi osakkeenomistajille korkeamman hinnan. Paasikivi osoitti toimivansa erinomaisella tavalla kaikkien osakkeenomistajien eduksi, toteaa Pörssigaalan tuomaristo vuoden 2023 Hallituksen puheenjohtaja -palkinnon perusteluissa.

Annika Paasikivi, 48, toimi Uponorin hallituksen puheenjohtajana lähes kuusi vuotta, maaliskuusta 2018 joulukuuhun 2023. Hän toimii Oras Investin toimitusjohtajana sekä Kemiran ja Varovan hallituksissa.

Mitkä asiat ovat tärkeimmät asiat hallituksen johtamisessa?

”Keskinäinen luottamus ja kunnioitus. Ilman näitä hallitus ei voi toimia tai ainakin se olisi vaikeaa.”

”ostotarjoustilanteessa työnjako on varsin selvä: hallitus hoitaa prosessia ja johto tukee sitä.”

Sanotaan, että hallituksen tulee johtaa strategiaa, tuloksia ja motivaatiota. Miten työsi Uponorissa näyttäytyi noiden ulottuvuuksien kautta?

”Kyllä, kaikkea tätä, mutta yhdessä toimitusjohtajan ja johtoryhmän kanssa. Uponorissa pyrimme aina pitämään selkeän linjan operatiivisen johtamisen ja hallitusvastuun välissä.”

”Aina välillä oikeaa balanssia pitää hakea, mutta esimerkiksi ostotarjoustilanteessa työnjako on varsin selvä: hallitus hoitaa prosessia ja johto tukee sitä samalla kun pitää huolta siitä, että normaali liiketoiminta jatkuu ja voi hyvin.”

Millainen rooli hallituksella on mielestäsi yhtiön menestyksessä?

”Hallituksen rooli on erittäin merkittävä jo sitä kautta, että hallitus päättää kuka tai ketkä yritystä johtavat. Hyvä ja osaava johto kykenee tuomaan hallitukselle strategisia aloitteita harkittavaksi ja isot linjaukset ovat aina hallituksen päätöksiä.”

Pörssigaalan tuomaristo nosti palkinnon perusteluissa esille kaikkien osakkeenomistajien edun ajamisen ostotarjoustilanteessa. Miten hallituksen tulee suhtautua mielestäsi suhtautua ostotarjouksen kaltaisiin käänteentekeviin tilanteisiin?

”Transformaatiomahdollisuuksiin ja -tilanteisiin yleisesti pitää suhtautua avoimen kriittisesti ja perehtyä niihin kunnolla ajan kanssa. Ammattimaisesti tehtyyn ostotarjoukseen pitää aina suhtautua vakavasti ja rauhallisesti.”

”Kaikilla pörssiyhtiöillä tulisi olla Defence-suunnitelma ajan tasalla näitä tilanteita varten. Hallitus pääsee paljon nopeammin vauhtiin tilanteen tullessa kohdalle, jos ei tarvitse aloittaa perusasioiden pänttäämisestä, vaan ne on käyty läpi osana normaalia hallitustyötä.”

”Ostotarjous ei kuitenkaan tarkoita sitä, että hallituksen pitäisi automaattisesti siirtyä myynti-modeen. Tarjous tulee hylätä, jos yhtiön pitkän aikavälin arvonluontipotentiaali on korkeampi itsenäisenä.”

”Ostotarjoustilanteessa kaikkien osakkeenomistajien etu ei ole ainoastaan se, että hinta on hyvä, vaan hinnan lisäksi hallituksen on myös pidettävä huolta diili-varmuudesta eli siitä, että tarjolla olevan transaktion toteutumisvarmuus on riittävä. Osakkeenomistajien tontille menee sitten sen arviointi, onko myös yhtiön etu huomioitu riittävästi, eli se, että onko kohdeyhtiö menossa hyvään kotiin.”

”Jokaisella osakkeenomistajalla on mahdollisuus vaikuttaa pörssiyhtiöiden kehitykseen yhtiökokouksissa.”

Pörssisäätiö ja osaltaan myös Pörssigaala edistää jokaisen mahdollisuuksia omistaa osakkeita, vaurastua ja vaikuttaa omistajana. Millainen merkitys tavallisilla sijoittajilla on mielestäsi Helsingin pörssissä ja pörssiyhtiöissä?

”Jokaisella osakkeenomistajalla on mahdollisuus vaikuttaa pörssiyhtiöiden kehitykseen yhtiökokousten muodossa. Näihin tapahtumiin panostetaan paljon ja toivon, että niihin riittää osallistujia tulevaisuudessakin.”

”Toivoisin, että suomalaista pääomaa ohjautuisi enemmänkin pörssiin ja mieluiten sitä kärsivällistä rahaa, jolla ollaan tukemassa pitkän aikavälin arvonluontia.”

Kiinnostaako sijoittaminen ja vaurastuminen? Tilaa Pörssisäätiön uutiskirje.

Pörssigaala ei ole aiemmin palkinnut naista vuoden hallituksen puheenjohtajana. Mitä ajattelet sukupuolten välisestä tasa-arvosta tai laajemmin monimuotoisuudesta pörssiyhtiöissä?

”Pidän tasa-arvoa ja monimuotoisuutta hallituksissa ja johtoryhmissä itsestään selvinä arvoina. Samalla pidän ensiarvoisen tärkeänä, sitä että jokaiseen tehtävään valitaan aina pätevin henkilö, eli valinnat tehdään osaaminen ja kokemus edellä, ei sen takia mitä sukupuolta, ikäryhmää tai kansallisuutta joku edustaa.”

”On myös tärkeää, että hallituskokoonpanoja tarkastellaan kokonaisuuksina. Omistajien pitää pystyä arvioimaan hallituskollektiivin dynamiikan toimivuutta.”

Mitä ajatuksia Hallituksen puheenjohtaja-palkinnon saaminen herättää?

”Arvostan palkintoa ja otan sen kiitollisen nöyränä vastaan. Puheenjohtajan tehtävän vaativuus tuntuu lisääntyvän jatkuvasti.”

Kirjoittajat

Sarianna Toivonen Viestintäpäällikkö