Nordea kiilasi kiinnostavimmaksi sijoituskohteeksi

Pankkikriisi ei pelästyttänyt sijoittajia, vaan päinvastoin. Huhtikuun taitteessa tehdyssä Sijoittajabarometrissa sijoittajat nostivat Nordean ja pankkisektorin kiinnostavimmaksi sijoituskohteeksi.

Tiedote
9.5.2023
Lukuaika
2 min

Pankkikriisi ei pelästyttänyt sijoittajia, vaan päinvastoin. Huhtikuun taitteessa tehdyssä Sijoittajabarometrissa sijoittajat nostivat Nordean ja pankkisektorin kiinnostavimmaksi sijoituskohteeksi.

Sijoittajat eivät hätkähtäneet yhdysvaltalaisen Silicon Valley Bankin tai sveitsiläisen Credit Suissen ongelmista. Päinvastoin: suomalaissijoittajien mielestä Nordea ja pankkisektori ylipäätään nousivat maalis–huhtikuussa kiinnostavimmiksi sijoituskohteiksi.

Kyselyssä 63 prosenttia vastanneista sijoittajista arvioi, että pankki- ja rahoitussektori on sijoittamiskohteena kiinnostavin sektori. Kiinnostavimmaksi kotimaiseksi pörssiyhtiöksi sijoittajat nostivat Nordean, joka kiilasi kakkostilalta ohi Sammon, kun tuloksia verrataan syksyllä 2022 tehdyn kyselyn tuloksiin.

”Moni näkee kurssilaskut myös sijoitusmahdollisuutena.”

Noin 16 prosenttia sijoittajista arvioi lisänneensä pankkikriisin takia sijoituksia pankkien osakkeisiin sijoittamista. Vastaajista 41 prosenttia arvioi, että pankkikriisi ei vaikuttanut kaupankäyntiaktiivisuuteen lainkaan, ja 28 prosenttia kertoi olleensa kriisin takia tavanomaista passiivisempi.

”Tavallisilla sijoittajilla sijoitushorisontti on yleensä pitkä ja osakekurssien voimakkaisiin liikkeisiin on totuttu. He eivät panikoidu vaan ennemmin passivoituvat. Jäädään rauhassa katsomaan ja odottamaan. Moni näkee kurssilaskut myös sijoitusmahdollisuutena”, sanoo Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri.

Tutkimusyhtiö Tietoykkönen toteutti Sijoittajabarometrin huhtikuun taitteessa Pörssisäätiön, Suomen Osakesäästäjien sekä Viisas Raha -lehden toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi 2 419 yksityissijoittajaa, jotka ovat joko Pörssisäätiön uutiskirjeen tilaajia tai Suomen Osakesäästäjien jäseniä.

Pörssisäätiö edistää kaikkien mahdollisuuksia sijoittaa osakkeisiin, vaurastua ja vaikuttaa omistajana yhteiskuntaan. Tarjoamme tietoa, koulutusta ja näkemyksiä oman talouden hallinnasta ja pitkäjänteisestä osakesijoittamisesta, ajamme omistajamyönteistä sääntelyä ja markkinakäytäntöjä sekä edistämme kotimaista omistajuutta. Olemme jo lähes miljoonan osakkeisiin sijoittavan yksityishenkilön asialla.

Lisätietoja

Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja, Pörssisäätiö ja Pörssitalo
Sarianna Toivonen Viestintäpäällikkö