Yksityissijoittajat tyytyväisiä pörssin kaupankäyntiaikoihin

Artikkeli
11.5.2020
Lukuaika
2 min

Helsingin pörssissä kaupankäynti pidettiin Pörssisalissa vuoteen 1990 saakka.

Maaliskuussa käytiin keskustelua siitä, pitäisikö pörssikaupankäynti keskeyttää suuren kriisin aikana. New Yorkin pörssissä meklarit siirtyivät koronaviruksen takia historiallisesta julkihuudosta toimimaan etäyhteyksien varassa kuten muuallakin nykyään pääosin tehdään. Pörssit halusivat kuitenkin pitää toiminnan käynnissä ja yksityissijoittajat ovat vahvasti samaa mieltä. Erityisesti kriisiaikana tarvitaan läpinäkyvä arvonmääritys sekä mahdollisuus halutessaan ostaa ja myydä. Tieto siitä, että halutessaan voi reagoida, vähentää paniikkia.

Talven aikana Euroopassa on keskusteltu myös kaupankäyntipäivän pituudesta. Euroopassa kaupankäyntipäivän pituus on 8,5 tuntia, kun se Yhdysvalloissa ja Aasiassa on tyypillisesti lyhyempi. Ammattimaisesti sijoittavien omaisuudenhoitajien edunvalvojat ovat esittäneet päivän lyhentämistä, jotta alalla työskentelevien työkuorma ja stressi pienenisivät. On ehdotettu, että kaupankäyntipäivän pituutta lyhennettäisiin 7 tuntiin, niin että kauppaa käytäisiin Lontoossa klo 9-16 ja Keski-Euroopassa klo 10-17. Vaihtoehtoisen esityksen mukaan aika voisi olla puoli tuntia myöhäisempi. Pohjoismaissa ei muutoksista ole vielä puhuttu, mutta mikäli siirtyisimme samaan sykliin, olisi pörssikaupankäynnin aika meillä klo 11-18. Päätöksiä asiasta ei ole vielä tehty.

Sijoittajabarometriin vastanneista 6 prosenttia kannatti kaupankäyntiaikojen pidentämistä ja 4 prosenttia kaupankäyntiaikojen lyhentämistä. Ylivoimainen enemmistö vastaajista pitäisi kaupankäyntiajat nykyisellään. Tällä hetkellä Helsingin pörssi on avoinna klo 10-18:30. Ehdotus lyhentäisi päivää hieman molemmista päistä.

Sijoittajabarometri osoittaa, että yksityissijoittajat ovat tyytyväisiä nykymalliin ja lyhentämistarpeita ei ole. Riskinä yksityissijoittajien näkökulmasta on se, jos liian suppea aukioloaika karkottaisi suuret sijoittajat tekemään kauppaa virallisten kohtaamispaikkojen ulkopuolelle. Moni yksityissijoittaja käy kauppaa iltaisin ja siksi erityisesti ilta-aukioloaikoja arvostetaan. Lontoon pörssi on jo kerännyt näkemyksiä kaupankäyntiajoista ja Keski-Euroopassa toimiva Euronext kerää parhaillaan ammattisijoittajien lausuntoja. Äkillisiä muutoksia ei ole tiedossa. On esitetty, että uusia kaupankäyntiaikoja voitaisiin testata vuoden mittaisella koejaksolla ennen pysyvän päätöksen tekemistä.

Teksti: S.L.

Kuva: Pietinen, Museoviraston kuvakokoelma, Helmikuu 1937