Kuukauden yhtiö: Eezy Oyj

Eezy-konserni on suomalainen henkilöstöpalvelualan yritys, joka tarjoaa erilaisia henkilöstöalan palveluita. Konserni listautui First North -kasvumarkkinalle 19.6.2018 ja siirtyi pörssin päämarkkinalle 9.9.2020. Yhtiön toimitusjohtaja Sami Asikainen kertoo haastattelussaan yhtiön toiminnasta sekä tulevaisuuden näkymistä.

Artikkeli
26.5.2021
Lukuaika
5 min
Yhtiön toimitusjohtaja Sami Asikainen.

Pörssisäätiön ja Nasdaq Helsingin yhteisen artikkelisarjan toukokuun yhtiö on Eezy Oyj.

Eezy-konserni on monipuolinen henkilöstöpalvelualan yritys, joka luo onnistuneita työkokemuksia tarjoamalla henkilöstöpalveluita ja kevytyrittäjyyttä sekä laajan kirjon työelämän asiantuntijapalveluita. Vuonna 2020 yhtiön liikevaihto oli noin 191 miljoonaa euroa. Lisätietoa: Eezy.fi

Koko henkilöstövuokrauksen markkina on kärsinyt koronapandemiasta merkittävästi. Uusimman osavuosikatsauksen mukaan suoritustanne ensimmäisellä neljänneksellä heikensivät sulkutila ja koronarajoitusten selkeä tiukentuminen. Miten koronapandemia on vaikuttanut liiketoimintaanne kaiken kaikkiaan?

Korona on vaikuttanut Eezyyn liikevaihtoa supistavasti, kun eräiden asiakastoimialojemme toimintaedellytykset ovat heikentyneet rajoitusten ja kulutuskysynnän muutosten takia. Normaalioloissa ravintolat, matkailu ja tapahtumat tuovat noin neljänneksen liikevaihdostamme, ja tämä osuus on pienentynyt merkittävästi keväästä 2020 alkaen.

Arviomme henkilöstövuokrauksen kokonaismarkkinoiden laskeneen noin 20% Q1 aikana. Eezyllä lasku on osunut horecan lisäksi erityisesti suurimman toimialamme teollisuuden, rakentamisen ja logistiikan kohdalla isoimpiin kaupunkiseutuihin. Muut yksikkömme ovat olleet lähes vuoden 2020 vauhdissa. Franchise-yrittäjäalueet ovat pärjänneet selkeästi markkinoita paremmin. Tämä kertoo sen, että koronan vaikutus on polarisoitunut ennennäkemättömällä tavalla asiakkaidemme keskuudessa. Kaupan sektorilla liikevaihto supistui jonkin verran, kun osa asiakkaistamme siirsi omaa ravintolahenkilökuntaansa kaupan tehtäviin.

Toisaalta koronalla on ollut myös positiivisia vaikutuksia organisaatioomme, kun korona on osaltaan ehkä nopeuttanut VMP:n ja Smilen integroitumista uudeksi Eezyksi. Osa tavoitelluista muutoksista pystyttiin ajamaan nopeammin läpi, kun liiketoiminta hidastui keväällä 2020.

Strategianne mukaan haluatte kasvattaa asiantuntijapalveluiden osuutta liiketoiminnassanne. Teitte kaksi yrityskauppaa viime syksynä ja olette integroineet ne Eezy Personnel- ja Eezy Flow -brändin alle. Mitä palveluita saitte lisää näiden kautta?

Näemme työelämän asiantuntijapalvelut luontevana lisänä työvoimapalveluihimme, koska pystymme tarjoamaan asiakasyrityksillemme monipuolisen tarjoaman työelämään ja organisaatioiden johtamisen kehittämiseen liittyen. Olemme henkilöstöjohtajille ja yrityksien ylimmälle johdolle monipuolinen kumppani.

Me olimme jo entuudestaan Personnel-tytäryhtiömme kautta vahvoja suorahaussa, headhuntingissa, ja henkilötöarvioinneissa. Eezy Spirit on puolestaan markkinajohtaja henkilöstötyytyväisyystutkimuksissa.

Vahvistimme Personnelin resursseja entisestään ostamalla Jaakko Lehdon suorahaku- ja outplacement-liiketoiminnan, mikä vahvistaa asemaamme yhtenä suurimmista toimijoista Suomen markkinoilla.

Vahvistaaksemme henkilöstö- ja asiakaskokemuksen kehittämiseen liittyvää tarjoamaamme ostimme Flow Consulting -yhtiön. Flown myötä autamme asiakkaitamme myös muutoksen johtamisessa sekä strategiatyössä. Yhdistimme meillä jo olleen Spiritin tarjoaman tähän kokonaisuuteen, jota jatkossa tarjotaan Eezy Flow -brändillä.

Asiantuntijapalveluidemme myynti kasvoi Q1:llä hienosti 48% vuoden takaisesta ja osuus konsernin liikevaihdosta kaksinkertaistui 8%:iin. Tavoittelemme asiantuntijapalveluissa korkeampaa kannattavuutta, joten sen hyvä kehitys on tärkeä askel matkalla kohti pitkän aikavälin kannattavuustavoitettamme.

Palautuminen koronapoikkeusolosuhteista normaaliin tulee tarjoamaan Eezyn henkilöstö- ja asiakaskokemus- sekä muutosjohtamispalveluille ja suorarekrytoinnille loistavan kasvualustan. Tavoitteemme on kasvattaa asiantuntijapalveluita orgaanisesti sekä epäorgaanisesti ja sitä kautta myös monipuolistaa asiakkaillemme tarjottavia työelämän palveluita.

Olette tehostaneet organisaatiotanne. Millä tavoin tämä on tapahtunut?

Olemme siirtyneet käyttämään mahdollisimman paljon samoja tietojärjestelmiä koko konsernissa, olemme siirtyneet yhteen Eezy-brändiin sekä purkaneet yrityskauppojen seurauksena syntyneitä päällekkäisyyksiä henkilöstössä.

Mitä odotatte koronan jälkeiseltä ajalta? Mihin trendeihin kiinnitätte huomiota strategiassanne?

Koronarajoitukset tuntuvat toki vielä toisella neljänneksellä, mutta asiakkaiden aktiviteetit ovat jo selvästi kasvaneet viime viikkoina. Se näkyy avoimien työpaikkojen ja työhakemusmäärien lupaavana kasvuna sekä asiantuntijapalveluidemme projektimäärän kasvuna. Kolmas neljännes lienee selkeä askel kohti toipumista, ja viimeisen neljänneksen uskomme olevan jo normaalitilassa. Parhaimmillaan yhteiskunnan avautuminen laukaisee patouman ja kotimainen kulutus lähtee hurjaan nousuun.

Työvoiman saatavuus nousee kilpailutekijäksi, kun talouden elpyminen on rivakkaa. Taustalla olevat megatrendit eivät myöskään ole muuttuneet, vaan Suomeen tarvittaneen lisää ulkomaalaista työvoimaa kattamaan usean toimialan tekijävajeen. Pandemia on myös lisännyt asiakkaiden työvoimajoustojen tarvetta, joten uskomme henkilöstövuokrauksen osuuden työmarkkinoilla kasvavan.

Olette sitoutuneet palaamaan pandemian jälkeen jälleen strategianne mukaisesti kasvu-uralle ja olette valmiita orgaanisen kasvun lisäksi myös yrityskauppoihin. Mitä osaamista haluaisitte lisätä yrityskaupoin?

Tavoittelemme yrityskauppojen avulla sekä nopeampaa kasvua että osaamisen kasvattamista niin uusien palveluiden osalta kuin uusien asiakasryhmienkin osalta.

Haluamme kasvattaa markkinaosuuttamme henkilöstövuokrauksessa, jossa ensisijaista on liiketoiminnan kasvattaminen uusiin asiakasryhmiin. Olemme perinteisesti olleet vahvoja suorittavan ja palvelualojen työn vuokrauksessa, joten tavoitteenamme on panostaa valkokaulustyön kasvattamiseen.

Olemme johdonmukaisesti laajentaneet koko historiamme ajan uusiin asiakassegmentteihin henkilöstövuokrauksessa. Eezy Doctors on jo vakiinnuttanut asemansa lääkärivuokrauksessa. Eezy United on nopealla aikataululla löytänyt paikkansa urheilun ja työn yhdistämisessä. Uusina alueina olemme panostaneet myös toimistohenkilöstön vuokraukseen sekä ulkoistuspalveluiden tuottamiseen. Yritysosto näillä sektoreillä voisivat nopeuttaa kasvuamme.

Samoin asiantuntijapalveluiden puolella haluamme monipuolistaa tarjoamaamme ja yritysostot ovat hyvä keino kasvattaa sekä osaamisestamme että kokoamme.


Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Valinta ei ole sijoitussuositus.