Kuukauden yhtiö: Netum Group Oyj

Artikkeli
11.10.2021
Lukuaika
3 min

Kuvassa Netum Group Oyj:n toimitusjohtaja Matti Mujunen.

Pörssisäätiön ja Nasdaq Helsingin yhteisen artikkelisarjan lokakuun yhtiö on Netum Group Oyj. Se listautui Nasdaq First North -markkinapaikalle 2.6.2021.

Yhtiö palvelee julkishallintoa ja yritysasiakkaita Legacy to Digi® -konseptilla, joka yhdistää käytössä olevat perinteiset tietotekniikkaratkaisut uusimpiin digitaalisiin sovelluksiin.

Netumin palveluihin kuuluvat digipalveluiden kehitys, järjestelmien jatkuvuuspalvelut, integraatiopalvelut, kyberturvallisuuspalvelut sekä johdon konsultointipalvelut. Lisäksi yhtiöllä on kaksi omaa SaaS-palveluna tarjottavaa ohjelmistoa, määrämuotoisten aineistojen testausalusta Truugo ja IT-omaisuudenhallintajärjestelmä Netum DUX.

Netum-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 17,5 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa työskentelee yli 160 henkilöä Suomessa.

Puolivuosiraporttinne mukaan yhtiön vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden liikevaihto nousi 22 prosenttia vuoden takaisesta ja oli 10,4 miljoonaa euroa. Mitkä tekijät edesauttoivat hyvään kehitykseen?

Liikevaihdon kasvu oli kokonaan orgaanista. Vanhat asiakkaat lisäsivät hankintoja ja saimme myös uusia asiakkaita. Onnistuimme hyvin rekrytoinneissa ja pystyimme vastaamaan kasvaneeseen kysyntään.

Keräsitte listautumisannissa bruttomääräisesti 8 miljoonaa euroa. Mihin varoja käytetään?

Tarjontaa ja asiakaskuntaa laajentaviin yritysostoihin.

Tiedotitte yrityskaupasta 1.10.2021, jossa kerroitte ostaneenne Cerion Solutions Oy:n. Miten tämä yritysosto tukee strategiaanne?

Cerion Solutions Oy on vahva toimija tiedolla johtamisen ja analytiikan alueilla, missä vahvistumien on strategiamme mukaista. Yhtiön digitaalisten palvelujen kehittämis- ja ylläpitopalvelut suuntautuvat yksityiselle sektorille, ja yrityskauppa laajentaa Netumin asiakaspohjaa. Yhtiö toimii Turussa ja sen kasvavalla talousalueella haluamme myös vahvistaa läsnäoloamme sekä asiakas- että työntekijämarkkinassa.

Teillä on paljon julkisen sektorin asiakkaita ja muita suuria asiakkaita ja ne muodostavat suuren osan liikevaihdostanne. Aiotteko laajentaa palveluanne myös enemmän yksityissektorille jatkossa?

Yksityisen sektorin asiakkaita, suuria ja pieniä, meillä on ollut pitkään. Tavoite on saada lisää myös yksityisen sektorin asiakkaita. Cerion Solutions Oy:n hankinta tukee myös tätä tavoitetta.

Miten vastuullisuus näkyy liiketoiminnassanne?

Meidän Legacy to Digi -palvelukonseptimme edustaa kestävää IT-kehitystä, koska siinä hyödynnetään olemassaolevaa IT-varantoa uusien digipalveluiden kehityksessä ja pyritään välttämään hukkatyötä sekä turhia investointeja. Meillä on myös vastuullisuusohjelma, joka ohjaa meidän toimintaamme ja kehitystämme kestävällä polulla taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristön näkökulmasta.


Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Valinta ei ole sijoitussuositus.