Leviääkö Piilaakson pankkikriisi?

Yhdysvalloissa hallinto tekee parhaansa estääkseen uuden finanssikriisin syttymisen. Tallettajat ja sijoittajat muistavat vielä viidentoista vuoden takaiset tunnelmat, joten nopea toiminta on tärkeää.

Artikkeli
13.3.2023
Lukuaika
4 min

Yhdysvalloissa hallinto tekee parhaansa estääkseen uuden finanssikriisin syttymisen. Tallettajat ja sijoittajat muistavat vielä viidentoista vuoden takaiset tunnelmat, joten nopea toiminta on tärkeää.

Siinä missä finanssikriisin yhteydessä oli kyse asiakkaiden ongelmista lainojen maksamisessa, nyt haasteet liittyvät pankkien likviditeettiin eli kassatilanteeseen. Likviditeettihaasteiden taustalla on asiakkaiden tarve nostaa talletuksia sekä pankin sijoitusten arvonalentuminen. Ongelmien juurisyynä pidetään korkotason voimakasta äkillistä nousua.

Silicon Valley Bank – korkojen nousu johti startup-rahoittajan kassakriisiin

Perjantaina 10.3. Silicon Valley Bank joutui sulkemaan ovensa. Kyseessä oli Yhdysvalloissa historian toiseksi suurin pankkikonkurssi. SVB:n tase oli yli 200 miljardia dollaria. Historian suurin pankkikonkurssi oli Washington Mutualin konkurssi vuonna 2008.

Vielä kaksi päivää aikaisemmin kaikki oli ollut näennäisesti hyvin. Sitten SVB kohtasi kassakriisin – tallettajat hätääntyivät ja halusivat nostaa talletuksensa pois pankista, mutta pankilla ei ollut riittävästi likviditeettiä tähän. SVB joutui myymään sijoituksiaan.

SVB:n sijoitukset olivat pitkäaikaisissa lainainstrumenteissa, joiden arvo oli laskenut korkojen noustessa. SVB ei ollut suojannut sijoituksiaan koronnousua vastaan. Mikäli SVB olisi pystynyt pitämään sijoituksensa määräaikaan saakka, ei suurta ongelmaa olisi syntynyt. Talletuksia nostavat asiakkaat kuitenkin pakottivat SVB:n myymään sijoituksensa epäedullisena ajankohtana merkittävällä tappiolla.

Silicon Valley Bankin asiakaskunta koostui erityisesti pääomasijoittajien rahoittamista teknologiasektorin kasvuyrityksistä. Koronakriisin jälkeisenä nollakorkojen aikana näiden kasvuyritysten kassat pullistelivat ja SVB:n talletuskanta kasvoi.

Syksyllä 2022 inflaatio kiihtyi ja keskuspankki nosti ohjauskorkoa yhä korkeammalle. SVB:n asiakaskunnan tilanne muuttui keväällä 2023 yhä tukalammaksi. Korkeammalla korkokannalla diskontattuna kasvuyritysten tulevaisuuden kassavirrat eivät vaikuttaneet enää yhtä houkuttelevilta. Pääomasijoittajat alkoivat sulkea rahahanoja. SVB:n asiakkaiden piti yhä enemmän turvautua talletuksiinsa, jotta henkilökunnan palkat ja irtisanottavien henkilöiden korvauspaketit saatiin maksettua.

SVB oli ottanut vastaan talletuksia, jotka asiakas voi nostaa heti halutessaan ja sijoittanut nämä rahat pitkäaikaisiin lainainstrumentteihin. Vielä 2010-luvulla SVB:n toimintamallia tiettyyn sektoriin erikoistuneena reippaasti riskiä ottavana finanssilaitoksena pidettiin nerokkaana. Pitkään riskinotto kannatti ja sijoittajat saivat nauttia suurista tuotoista. Tällä kertaa riski kuitenkin lopulta realisoitui negatiivisella tavalla.

Viranomaisten toimet Yhdysvalloissa kriisin leviämisen estämiseksi

Yhdysvalloissa viranomaiset tarttuivat asiaan erittäin nopeasti, jotta pankkikriisin leviäminen voitaisiin estää. Perjantaina hätääntyneet tallettajat alkoivat nostamaan talletuksiaan myös muista pankeista. Laajamittainen talletuspako haluttiin pysäyttää.

Yhdysvalloissa talletussuojarahasto takaa talletukset 250 000 dollariin saakka. Suomessa vastaava raja on 100 000 euroa. Panikoituneet tallettajat eivät siis olleet pieniä summia tallettaneita yksityishenkilöitä vaan talletussuojarahan ylittäviä summia tallettaneita yritysasiakkaita.

Viranomaiset halusivat estää kriisin leviämisen ja samalla kuitenkin varmistaa, ettei muita toimijoita kannusteta liialliseen riskinottoon. Niinpä päädyttiin seuraavaan:

  • Kaatuneiden pankkien talletukset taataan täysimääräisesti – tallettajat eivät menetä rahojaan
  • Pankkeja ei pelasteta eli niihin rahansa sijoittaneet menettävät sijoituksensa
  • Veronmaksajien rahoja ei lähtökohtaisesti käytetä
  • Tavoitteena on myydä konkurssiin menevät toimijat

Kriisitilanteen merkitys osakesijoittajille Suomessa

SVB:n tilanne herätti pelon pankkien taseissa olevien sijoitusten markkina-arvoista. Yhdysvaltain talletussuojarahaston aikaisemmin keväällä antaman raportin mukaisesti vuoden 2022 lopussa amerikkalaisten pankkien taseissa oli realisoimattomia tappioita noin 620 miljardin dollarin arvosta, joten pelko ei ole turha. Kansainväliset osakesijoittajat ovat myyneet pankkiosakkeita, joka on osin kohdistunut myös vakavaraisiin ja hyvän likviditeetin omaaviin osakkeisiin, kuten yli 300 000 suomalaisen omistamaan Nordeaan. SVB:n kriisi on siis näkynyt monen suomalaisen sijoittajan salkussa asti kurssilaskuina.

Vielä viikko sitten Yhdysvaltain keskuspankin odotettiin jatkavan koronnostoja. Tyypillisesti kun korkotaso nousee, osakemarkkina laskee. Nyt odotus on muuttunut. On mahdollista, että Fed ei enää jatka koronnostoja. Tämä olisi hyvä uutinen osakesijoittajille ja tukisi puolestaan osakekurssien positiivista kehitystä.

Mikäli kriisiä ei onnistuta pysäyttämään, vaikutus osakemarkkinoille on suuri. Toisaalta Yhdysvallat näyttää ryhtyneen toimeen nopeasti ja määrätietoisesti. Näyttää mahdolliselta, että tilanne saadaan rauhoittumaan.

Kirjoittajat

Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja, Pörssisäätiö ja Pörssitalo