Sanasto

Erityistä tarkoitusta varten perustettu yksikkö

Yhtiö, jossa tosiasiallinen määräysvalta voi olla jollakin muulla kuin yhtiön osakkeenomistajilla. Tosiasiallisen määräysvallan voivat muodostaa esimerkiksi merkittävä liiketoimintasuhde ja sen muodostama päätöksentekovalta. Esimerkiksi tuotantolaitoksen yksittäinen osa, jonka juridinen omistus on jollakin ulkopuolisella, mutta joka tosiasiallisesti palvelee taloudelliselta kannalta ainoastaan kyseistä tuotantolaitosta.