Sanasto

Konserni

Emoyhtiön ja tytäryhtiöiden muodostama taloudellinen kokonaisuus, jonka taloudelilnen tulos ja sema esitetään konsernitilinpäätöksellä.