Pörssisäätiö

Tavoitteet

Suomen Pörssisäätiö on puolueeton yhteisö, joka rahoittaa toimintansa Pörssitalo Oy:n vuokratuloilla. Pörssisäätiö on perustettu vuonna 1985, jolloin sen sääntöjen mukaiseksi tehtäväksi määriteltiin arvopaperisäästämisen ja arvopaperimarkkinoiden edistäminen. Pörssisäätiön toimitusjohtaja on Sari Lounasmeri. Säätiöllä on hallitus, jonka jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Kotimaisen omistajuuden asialla: vaurautta kansalaisille ja kasvua yrityksille

Pörssisäätiö pyrkii siihen, että yrityksillä on mahdollisuus hankkia riskipääomaa luotettavilla, valvotuilla ja tehokkailla markkinoilla, joilla vallitsevat mahdollisimman hyvät kaupankäynnin edellytykset ja joilla on tarjolla monipuolisia ja kiinnostavia sijoituskohteita. Säätiö työskentelee sijoittajainformaation tason kohottamiseksi. Säätiö pyrkii myös vaikuttamaan siihen, että sijoitustoiminnan verotukselliset ja lainsäädännölliset edellytykset säilyvät kohtuullisina.

Toiminta

Pörssisäätiö tekee arvopaperimarkkinoita tunnetuksi omien julkaisujensa, tutkimuksen, koulutustoiminnan ja arvopaperimarkkinoita käsittelevien tilaisuuksien ja tapahtumien avulla.

Säätiö julkaisee suurelle yleisölle tarkoitettuja oppaita, joissa esitellään sijoittamisen peruskäsitteitä, eri arvopaperilajeja sekä sijoitusten verotusta. Oppilaitosten käyttöön säätiö tuottaa opettajille tarkoitettua aineistoa.

Säätiö järjestää keväisin ja syksyisin Pörssi-iltoja eli yksityissijoittajille tarkoitettuja tilaisuuksia. Arvopaperimarkkinoiden ammattilaisille, tiedotusvälineille ja julkisesti noteeratuille yhtiöille Pörssisäätiö järjestää koulutustilaisuuksia ja toimittaa julkaisuja.

Apurahat

Suomen Pörssisäätiö myöntää vuosittain apurahoja. Apurahat myönnetään etupäässä maisterin tutkinnon jälkeisiin, pörssialaa koskeviin tutkimuksiin ja jatko-opintoihin.