Kuukauden yhtiö Kojamo: Listautumisanti mahdollistaa nopean toiminnan

…Kasvumme pitää olla kannattavaa ja siksi pyrimme pitämään kassavirtamme ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) yli 32 prosentissa liikevaihdosta. Pyrimme hallitsemaan riskit ja siksi tavoitteitamme on yli 40 prosentin omavaraisuusaste sekä alle…

Artikkeli
8.3.2019
Lukuaika
6 min

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö. Yhtiön toimii Suomen merkittävimmissä kasvukeskuksissa ja sen Lumo-brändi tarjoaa vuokra-asumista sekä uudenlaisia palveluita kaupunkiasumiseen. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. Yhtiö listautui kesäkuussa 2018. Yhtiö on perustettu 50 vuotta sitten vuonna 1969.

Keräsitte listautumisannissa 150 euron miljoonan euron bruttovarat. Mikä listautumisen tavoitteenanne oli ja mihin varoja on käytetty tai käytetään, toimitusjohtaja Jani Nieminen?

Olemme investoineet yli 2 miljardia euroa viimeisen viiden vuoden aikana. Kasvulla on meille tärkeä rooli jatkossakin ja tavoitteenamme on kasvattaa sijoituskiinteistöjemme arvoa 6 miljardiin euroon vuoden 2021 loppuun mennessä. Tavoitteeseemme pääsemme rakennuttamalla uusia asuntoja ja ostamalla markkinoilta sopivia asuntoportfolioita. Listautumisen tavoitteena oli tukea kasvustrategiamme toteuttamista ja lisätä strategista joustavuuttamme. Listautumisanti mahdollistaa sen, että voimme tarvittaessa toimia nopeasti sopivan ostokohteen löytyessä.

Millaisia strategisia tavoitteita teillä on?

Kojamo luo parempaa kaupunkiasumista ja haluamme olla asumisen edelläkävijä sekä asiakkaan ykkösvalinta. Sijoittajille haluamme tarjota kasvua ja vakaata kassavirtaa. Tämän saavuttamiseksi tähtäämme parhaaseen asiakaskokemukseen, kehitämme omistaja-arvoa pitkäjänteisesti, tavoittelemme johtajuutta kestävässä kehityksessä ja pyrimme tarjoamaan osaavimman ja energisen työpaikan.

Tavoitteenamme on kasvaa 6 miljardiin euroon, mikä vastaa noin 38 000 asuntoa, vuoden 2021 loppuun mennessä. Kasvumme pitää olla kannattavaa ja siksi pyrimme pitämään kassavirtamme ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) yli 32 prosentissa liikevaihdosta. Pyrimme hallitsemaan riskit ja siksi tavoitteitamme on yli 40 prosentin omavaraisuusaste sekä alle 50 prosentin luototusaste eli Loan to Value (LTV). Asiakkaiden suuntaan olemme asettaneet tavoitteeksemme nettosuositteluindeksin 40. Ensimmäisen vuotena listayhtiönä etenimme hyvin kaikkien tavoitteidemme osalta.

Olette panostaneet paljon palvelukonseptiinne. Millaisia kehityshankkeita teillä on meneillään?

Tavoitteemme on tarjota asiakkaillemme paras asiakaskokemus sekä erottuvat, helppokäyttöiset ja vaivattomat palvelut. Uskomme, että digitalisaatio ja älykodit tulevat mullistamaan asumisen ja haluamme olla tässä edelläkävijöitä. Tästä hyvä esimerkki on Lumo-verkkokauppa, jossa valta asunnon vuokrauksesta on annettu asiakkaille: vuokraus onnistuu verkkopankkitunnuksilla vartissa niin, että sisään pääsee muuttamaan jo vaikka seuraavana päivänä. Verkkokaupan kautta on vuokrattu jo yli 9 500 Lumo-kotia. Lumo-asuntojemme vuokralaisilla on asuinpaikasta riippuen käytössään lukuisia arkea helpottavia palveluja, kuten muuttopalveluja, yhteiskäyttöautoja ja Smartpost-pakettipalvelu.

Kehitämme sähköisiä palvelujamme jatkuvasti yhdessä asukkaidemme ja kumppaneiden kanssa. Olemmekin yhdistäneet ja avanneet kiinteistömme, niihin liittyvän tekniikan, tietojärjestelmät ja datan palvelu- ja innovaatioalustaksi kumppaneillemme. Yhteiskehityksellä voimme tarjota asiakkaillemme asteittain yhä paremman ja erottuvamman asiakaskokemuksen.

Osana tätä alustaa esittelimme viime vuoden lopulla MyLumo-mobiilisovelluksen, joka laajentaa jo olemassa olevia sähköisiä palvelujamme. Ensimmäisessä vaiheessa MyLumon avulla voi esimerkiksi tehdä vikailmoituksen tai maksaa vuokran, mutta jatkossa palvelun kautta voi varata ja ostaa kotiin toimitettavia palveluita, kuten siivous- ja ruokapalveluita.

Miten vastuullisuus näkyy Kojamon liiketoiminnassa?

Vastuullisuus on vahvasti sidoksissa ydintehtäväämme, paremman kaupunkiasumisen kehittämiseen. Luomme kestävää, terveellistä ja viihtyisää elinympäristöä. Yksi strategisista tavoitteistamme on olla edelläkävijä kestävässä kehityksessä ja olemme tehneet jo pitkään vaikuttavia ja mitattavia toimia, joilla olemme esimerkiksi tehostaneet kiinteistöjemme suhteellista sähkön-, lämmön-, ja vedenkäyttöä. Noin 26 000 asunnossamme on esimerkiksi käytössä ennakoivaa tekoälyä hyödyntävä Leanheat-ratkaisu, joka säätää kiinteistön lämmitystä automaattisesti, mikä parantaa sisäilmaa ja asumismukavuutta sekä pienentää samalla rakennusten energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä.

Olemme mukana useassa ympäristösopimuksessa ja -hankkeessa, ja esimerkiksi oma uudistuotantomme on toteutettu lähes nollaenergiarakennuksina FInZEB-konseptien ja -ohjeiden mukaisesti vuodesta 2017. Harmaan talouden torjunnassa omat toimintamallimme ovat tiukempia kuin laki edellyttää.

Vuonna 2019 aiomme kehittää vastuullisuusraportointiamme, jotta vastuullinen tapamme toimia ja sen tulokset tulevat näkyvämmäksi ja helpommin arvioitavaksi myös sidosryhmillemme.

Teillä oli helmikuun lopussa roadshow Lontoossa ja Amsterdamissa. Mistä asiasta institutionaaliset sijoittajat kysyvät teiltä eniten nyt?

Tapasimme roadshown aikana useita kansainvälisiä sijoittajia. Keskustelimme paljon kaupungistumisesta ja sen vuokra-asumisen kysyntään kasvattavista vaikutuksista sekä yleisesti markkinatilanteesta Suomessa. Suomi on kaupungistumisessa useita muita Euroopan maita jäljessä, mutta vuokra-asumisen osuus kasvukeskuksissa on ollut kasvussa jo pidempään. Suomalainen vuokra-asuntomarkkina sekä asuntojen arvostusperiaatteet ovat melko erilaisia kuin muualla Euroopassa, joten näihin liittyviä erityispiirteitä käymme paljon läpi. Lisäksi erilaiset palvelumme, kuten verkkokauppa, tuntuvat saadun palautteen perusteella olevan Euroopan mittakaavassa ainutlaatuisia ja edellä kilpailijoitamme, mikä kiinnostaa institutionaalisia sijoittajia kovasti.

Mikä on osingonjakopolitiikkanne?

Tavoitteenamme on olla vakaa osingonmaksaja ja maksaa osinkoa vuosittain vähintään 60 prosenttia kassavirrasta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO). Tämä edellyttää sitä, että konsernin omavaraisuusaste on vähintään 40 prosenttia ja yhtiön taloudellisen aseman huomiointia. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle maksettavasta osingosta on 0,29 euroa osakkeelta, mikä vastaa 62 prosenttia FFO:sta.

Kojamolla on tammikuun lopussa lähemmäs 3 400 osakkeenomistajaa, noin 700 osakkeenomistajaa enemmän kuin listautumishetkellä viime kesäkuussa. Milloin nykyiset osakkeenomistajat ja potentiaaliset uudet sijoittajat pääsevät kuulemaan teistä seuraavan kerran?

Ensimmäinen yhtiökokouksemme pörssilistattuna yhtiönä järjestetään tosiaan torstaina 14.3.2019 Finlandia-talolla, jonne toivotamme osakkeenomistajat lämpimästi tervetulleiksi. Sen jälkeen meihin on mahdollista päästä tutustumaan seuraavan kerran maaliskuun lopulla sähköisessä SijoitusSummit-tapahtumassa, jossa toimitusjohtaja Jani Nieminen kertoo lisää Kojamosta sijoituskohteena.

Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Usein esille nostetaan esimerkiksi tuoreita listautujia tai juhlavuottaan viettäviä yhtiöitä. Valinta ei ole sijoitussuositus.

Artikkelin kuva: Outi-Kaisa Ollikainen / Nasdaq Helsinki

Lue myös edellisten kuukausien yhtiöistä:

2019

2018

2017