Kuukauden yhtiö: Harvia panostaa kansainväliseen kasvuun

Artikkeli
10.9.2018
Lukuaika
4 min

Maaliskuussa 2018 pörssin päämarkkinalle listautunut Harvia on yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Harvian liikevaihto vuonna 2017 oli 60,1 miljoonaa euroa, liikevoitto 9,3 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 10,7 miljoonaa euroa. Työntekijöitä yhtiöllä on noin 365 Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Saksassa ja Virossa. Muuramessa yhtiön pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös Harvian suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos. Harvia on perustettu vuonna 1950.

Keräsitte pääomia listautumisannissa noin 45 milj. euroa. Saitte uusia osakkeenomistajia huomattavan määrän ja listautumishetkellä teillä on 2 000 osakkeenomistajaa. Mitkä olivat tavoitteenne listautumiselle ja miten aiotte käyttää listautumisannilla kerätyt varat, toimitusjohtaja Tapio Pajuharju?

Keväällä toteutunut listautuminen oli erittäin onnistunut. Listautumisen tavoitteena oli edistää Harvian kasvustrategian toteuttamista sekä vahvistaa yhtiön pääomarakennetta. Listautuminen tarjosi Harvialle pääsyn pääomamarkkinoille ja sitä kautta laajemman omistuspohjan, mikä antaa meille edellytykset ottaa seuraava askel kansainvälisen kasvun tiellä. Uskon myös listautumisen vahvistaneen Harvian brändiä ja lisänneen yhtiön tunnettuutta.

Listautumisannissa kerätyt varat käytetään osakaslainojen ja kertyneiden korkojen takaisinmaksuun. Nykyistä vahvempi pääomarakenne luo meille myös paremmat edellytykset edistää strategian mukaista kasvua jatkossa.

Mitkä ovat keskeiset strategiset tavoitteenne?

Tavoitteemme on olla johtava toimija sauna- ja spa-markkinoilla ja kasvattaa markkinaosuuttamme kaikilla avainmarkkinoillamme. Strategiamme painopisteet ovat keskiostoksen kasvattaminen, maantieteellinen laajentuminen sekä tuottavuuden parantaminen. Kehittämistyön keskiössä ovat digitaalista sisältöä hyödyntävät ja turvallisuutta parantavat tuotteet. Pyrimme myös jatkuvasti parantamaan toiminnallista tehokkuuttamme.

Mitkä ovat taloudelliset tavoitteenne ja mikä on osinkopolitiikkanne?

Taloudelliset tavoitteemme ovat keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, 20 prosentin konsernin oikaistu liikevoittoprosentti sekä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen välillä 1,5x–2,5x.

Pyrimme maksamaan säännöllisesti kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa, yhteensä vähintään 60 prosenttia nettotuloksesta. Edelliseltä tilikaudelta yhtiön osakkeenomistajat päättivät valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 3,5 miljoonan euron osingonjaosta vuoden 2017 jakokelpoisista varoista.

Tavoitteenanne on kasvattaa asiakkaiden keskiostosta. Millä tavoin tähän voidaan päästä?

Pyrimme kasvattamaan keskiostosten arvoa lisämyynnillä, kuten tarjoamalla kiukaan lisäksi muun muassa ohjauskeskuksen, suojakaiteen, saunatarvikkeet, varaosat ja kiuaskivet. Peruskiukaan sijaan pyrimme tarjoamaan monipuolisempia tuotteita kuten esim. höyrystimellä varustettuja combi-kiukaita. Pyrimme myös valikoidusti laajentamaan avaimet käteen -toimituksia kasvattaaksemme keskiostoksen arvoa. Ensimmäisenvuosipuoliskon aikana keskiostoksen kasvattaminen jatkui ja näkyi mm. saunojen, höyry- ja infrapunasaunojen, höyrygeneraattoreiden sekä varaosamyynnin kasvun myönteisenä kehityksenä.

Kuva: Harvian sauna asuntomessuilla.

Yksi tavoitteistanne on laajentaa liiketoimintaanne maantieteellisesti. Miten se on edennyt tänä vuonna?

Maantieteellinen laajeneminen on edennyt suunnitellusti. EU-maissa jakelua on laajennettu suunnitelman mukaisesti, Venäjällä jatkettiin alueellisten kaupunkikeskusten jakelun laajentamista. Ruotsin jälleenmyyjien myymäläuudistukset ovat edenneet suunnitellusti, ja Harvia shop in shop -ratkaisu löytyy jo kuudesta myymälästä.

Milloin seuraavan kerran yksityissijoittajat pääsevät kuulemaan teistä?

Pyrimme olemaan säännöllisessä yhteydessä yksityissijoittajiin. Osallistuimme pörssin Avoimiin Oviin 27.8. Pörssitalolla. Harvian Q3-osavuosikatsaus julkistetaan 15.11. Julkaisemme sijoittajatapahtumat sijoittajakalenterissamme yhtiön verkkosivuilla.

Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Usein esille nostetaan esimerkiksi tuoreita listautujia tai juhlavuottaan viettäviä yhtiöitä. Valinta ei ole sijoitussuositus.

Lue myös edellisten kuukausien yhtiöistä:

2018

2017

2016