Kuukauden yhtiö: Efecte investoi kansainväliseen kasvuun

Artikkeli
13.4.2018
Lukuaika
4 min

Efecte Oyj on suomalainen ohjelmistoyhtiö. Se tarjoaa pilvipohjaisia palvelun- ja identiteetinhallinnan ohjelmistoja sekä niitä tukevia asiantuntijapalveluja, jotka tehostavat ja yksinkertaistavat organisaation käytössä olevien palveluiden, tietojärjestelmien sekä infrastruktuurin hallinnointia.

Efecte on asiakasmäärillä mitattuna yksi alan johtavista suurten, keskisuurten ja julkisten organisaatioiden ohjelmistotoimittajista Suomessa ja Pohjoismaissa. Yhtiö on perustettu vuonna 1998, ja se toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa. Efectessä työskentelee noin 100 alan ammattilaista, ja vuoden 2017 liikevaihto oli 10,6 miljoonaa euroa.

Mitkä ovat Efecten keskeiset strategiset tavoitteet, toimitusjohtaja Sakari Suhonen?

Kansainvälinen kasvu on tärkein strateginen investointikohteemme tällä hetkellä. Yhtiön markkina-asema Suomessa on hyvä ja meillä on jalansijaa myös Pohjoismaissa. Täällä asiakkaat ovat jo pitkään olleet kiinnostuneita pilviratkaisuista meidän tuotealueillamme, ja nyt tämä kiinnostus tuntuu kasvavan myös Keski-Euroopassa. Aiomme päästä osalliseksi tästä pilvisiirtymästä ja niinpä olemme linjanneet kansainvälisen kasvun kiihdyttämisen tärkeimmäksi strategiseksi tavoitteeksemme.

Pitkän aikavälin kasvutavoitteemme on saavuttaa yli 20 prosentin keskimääräinen vuosittainen orgaaninen kasvu vuosina 2017-2022.

Keräsitte pääomia listautumisannissa 5,7 miljonaa euroa, minkä lisäksi oli 5,7 miljoonan euron osakemyynti. Saitte uusia osakkeenomistajia huomattavan määrän, hieman yli 700. Mitkä olivat tavoitteenne listautumiselle ja miten aiotte käyttää listautumisannilla kerätyt varat?

Listautumisannin tärkein tavoite oli varojen kerääminen strategiamme mukaiseen kansainvälisen kasvun kiihdyttämiseen. Meidän kohdallamme kasvuinvestoinnit tarkoittavat esim. etupainotteisia rekrytointeja myyntiorganisaation rakentamiseen valituilla kohdemarkkinoilla, mikä nostaa henkilökulujamme. Tällä hetkellä Saksa on tärkein panostusalueemme, ja olemmekin merkittävästi vahvistaneet organisaatiotamme siellä viime syksystä alkaen.

Arvioimme listautumisen myös lisänneen yhtiön tunnettuutta ja uskottavuutta kansainvälisillä markkinoilla.

Miten erotutte kilpailijoistanne?

Meidän ratkaisumme on käyttäjien kannalta helppokäyttöinen sekä käyttöliittymältään laiteriippumaton, joten se soveltuu hyvin erilaisille asiakasryhmille. Monet perinteiset kilpailijamme ovat vasta tekemässä pilvisiirtymää, joten toimiva pilviratkaisumme tarjoaa meille kilpailuetua.

Yksi merkittävä erottautumistekijä on myös eurooppalaisuus. Useimmat merkittävimmistä kilpailijoistamme tulevat Amerikassa, joten meidän eurooppalaisuutemme ja asiakkaiden tietojen säilyttäminen Euroopassa on tärkeää asiakkaillemme tietoturvan ja yksityisyyden kannalta.

Teillä on teknologisesti ja kaupallisesti kypsä skaalautuva ohjelmistoratkaisu, sekä merkittävät laajentumismahdollisuudet kansainvälisesti ja nykyisessä asiakaskunnassa. Miten olette varautuneet mahdollisiin teknologian muutoksiin?

Seuraamme aktiivisesti alan trendejä ja kehitämme tuotettamme asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Pyrimme myös laajentamaan kohdemarkkinaamme esim. yritysten tukitoimintojen, kuten HR tai talousosasto, prosessien ohjaamiseen. Kaikkien liiketoimintaprosessien digitalisointi on yksi merkittävistä yritysten kehittämistrendeistä, ja meidän ohjelmistomme tukee tätä kehitystä.

Ohjelmistoamme kehitetään koko ajan ja asiakkaiden käytössä olevaa versiota päivitetään useamman kerran vuodessa. Pilviratkaisu tarjoaakin asiakkaille jatkuvasti kehittyvän tuoteversion lähes automaattisesti, eikä heillä ole samanlaista tarvetta isoille päivitysprojekteille muutaman vuoden välein kuin perinteisissä paikallisesti asennetuissa ohjelmistoissa.

Teillä oli 31.3.2018 jo yli 1300 osakkeenomistajaa eli selvä lisäys verrattuna listautumishetkeen. Missä yksityissijoittaja voi päästä kuulemaan teistä lisää vuonna 2018? Aiotteko osallistua esimerkiksi Pörssisäätiön tai Osakesäästäjien sijoittajatilaisuuksiin tai Pörssin Avoimiin oviin?

Maaliskuun lopussa meillä oli jo yli 1300 osakkeenomistajaa, joten osakkeemme on kiinnostanut sijoittajia myös listautumisannin jälkeen.

Luonnollisesti olemme aktiivisia myös yksityissijoittajien suuntaan. Osallistumme mielellämme Pörssin Avoimiin oviin sekä luonnollisesti myös esim. Pörssisäätiön tilaisuuksiin, mikäli siihen tarjoutuu mahdollisuus.

Mikä on osingonjakopolitiikkanne?

Arvioimme, että omistaja-arvon kehittymisen kannalta kasvu on tällä hetkellä tärkeämpää kuin tuloksen teko tai osingonmaksu. Näin ollen käytämme liiketoiminnan kerryttämät varat kasvuinvestointeihin. Olemme linjanneet, että yhtiön tavoitteena ei ole maksaa osinkoja 2018-2020.

Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Usein nostetaan esille esimerkiksi juhlavuottaan viettäviä yhtiöitä. Valinta ei ole sijoitussuositus.

Lue myös edellisten kuukausien yhtiöistä:

2018

2017

2016