Kuukauden yhtiö: Enersense vastaa digitalisaation ja työn murroksen haasteisiin

Artikkeli
13.12.2018
Lukuaika
6 min

Enersense International Oyj on teollisuuden kilpailukyvyn kehittämiseen erikoistunut suomalainen yhtiö, jonka juuret ja kotipaikka ovat Satakunnassa. Enersensen tuotteet, palvelut ja toiminta ovat jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Resurssit, Digitaaliset ratkaisut ja palvelut sekä Suunnittelu ja tuotanto. Enersense on erikoistunut teollisuuden suurten rakennus- ja huoltohankkeiden optimointiin projektinhallinnan, resursoinnin ja tuotannon kannalta. Toimialoista yhtiö on erikoistunut energia-, rakennus- ja meriteollisuuteen.

Vuonna 2017 yhtiön liikevaihto kasvoi noin 47 miljoonaan euroon. Enersensen palveluksessa oli vuoden 2017 aikana keskimäärin 662 henkilöä. Enersense tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti yli 30 maassa. Lisätietoa: www.enersense.fi/sijoittajat

Mitkä ovat strategiset tavoitteenne, toimitusjohtaja Jussi Holopainen?

Olemme kasvuyhtiö. Taloudellisena tavoitteena on saavuttaa 100 miljoonaan euron liikevaihto vuoteen 2021 mennessä. Lisäksi tavoitteina on saavuttaa keskipitkällä aikavälillä 8 prosentin käyttökatemarginaali ja jakaa vähintään 30 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta osinkoina.

Autatte asiakkaitanne osaamisen ja tiedonhallinnan optimoinnissa ja toiminnan tehostamisessa käyttäen muun muassa digitaalisia ratkaisuja. Teillä on käytössä esimerkiksi ohjelmistoalusta E-Sense. Miten digitalisaatio muuttaa toimialaanne?

Teollisuuden toiminta rakentuu projekteista. Uusia digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä projektinhallinta ja -optimointi paranevat. Mitä suuremmasta projektista on kysymys, sitä enemmän siihen liittyy alihankintayrityksiä ja työntekijöitä. Näiden kansainvälisyys tuo lisähaasteensa. Jo pelkästään lakisääteisten viranomaisraporttien tuottaminen vaatii järjestelmän tuekseen. Tietojen tulee olla käytettävissä verkossa 24/7.

Lisäksi turvallisuus eri muodoissaan on ykkösprioriteetteja teollisuudessa. Digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä voidaan esimerkiksi automatisoida osa turvallisuusvalvonnasta. Digitaalisten verkkojen tehostuminen, langattomuus sekä päätelaitteiden ja erilaisten tunnisteiden teknologinen kehitys mahdollistavat monipuolisen tiedonkeruun myös teollisissa olosuhteissa. Tietoa keräämällä voidaan tehdä analyysejä ja niiden avulla kehittää toimintaa. Uusin E-Sense -ohjelmistoalustaversio on rakennettu nykyaikaiselle teknologialle ja se on seuraavan sukupolven digitaalinen ekosysteemi teollisuuden projektitarpeisiin. Näkemyksemme mukaan digitalisaatio tulee merkittävästi muuttamaan ja auttamaan teollisuutta lähitulevaisuudessa.

Miten erotutte kilpailijoistanne?

Koemme, että meillä ei ole suoranaista kilpailijaa markkinoilla. Kokonaistarjoamamme teollisuuden tarpeisiin, eli kattavat henkilöstöpalvelut, alihankintatyöt sekä digitaaliset ratkaisut ja palvelut, on niin laaja, että verrokkiyritystä emme ole löytäneet.

Eri liiketoiminta-alueillamme on toki useita kilpailijoita. Henkilöstöpalveluita tarjoavia yrityksiä on Suomessa Henkilöstöpalveluryritysten liiton (HPL) mukaan 500 – 600 kpl. Enersense on kymmenen suurimman toimijan joukossa. Olemme erikoistuneet tuottamaan teollisuudelle kansainvälistä työvoimaa kotimaisen lisäksi ja löytämään työntekijöitä suomalaisille kansanvälisesti toimiville suuryrityksille heidän ulkomaanprojekteihinsa.

Olemme luoneet hybridimallin, jossa yhdistimme perinteisen alihankinnan ja henkilöstövuokrauksen edut. Hybridimalli soveltuu parhaiten suurprojektien resursointiin. Digitaaliset ratkaisumme ovat uusia markkinoilla. Esimerkiksi kehittämämme rakennustelineiden hallintajärjestelmä on luotu asiakastarpeesta lähtien. Missiomme on teollisuuden kilpailukyvyn kehittäminen. Tämä haastaa meidät erottautumaan kilpailijoistamme.

Historiansa aikana Enersense on toiminut yli 30 maassa ja teillä oli alkuvuonna tammi-kesäkuussa keskimäärin 781 työntekijää. Yli 80 prosenttia laskutettavista asiakkaista on ulkomaisia tai kansainvälisesti toimivia yrityksiä. Noin 80 prosenttia laskutettavista projekteista on Suomessa. Suomen lisäksi teillä on toimistoja Pietarissa Venäjällä, Budepestissa Unkarissa ja Kirkenesissä Norjassa. Syyskuussa ilmoititte perustavanne tytäryhtiöt myös Ranskaan ja Saksaan. Aiotteko jatkaa toiminnan kansainvälistämistä?

Enersensen tarina on käynnistynyt vuonna 2005 Olkiluoto 3:n rakennusprojektin myötä. Olemme hankkineet kansainvälisessä projektiympäristössä valtavasti tietotaitoa ja rakentaneet verkostoja. Kerrytettyä osaamispääomaa aiomme hyödyntää liiketoimintamme kehittämisessä.

Suomi on meille edelleen tärkeä markkina-alue, mutta näemme kansainvälisillä markkinoilla runsaasti meille sopivaa potentiaalia. Huomioiden yhtiömme kokoluokan, on järkevää suunnata omat resurssit oikein, eli pyrimme optimoidaan kansainvälistymisemme. Saksan meriteollisuudessa aloitimme juuri ensimmäisen hankkeemme.

Lokakuussa kerroitte ostaneenne rakennusalan työvoimavälitykseen erikoistuneen kasvuyrityksen Värväämö Oy:n toiminnan. Miten tämä yritysosto parantaa kilpailuasemianne?

Rakennusteollisuus on meille fokustoimiala. Värväämön ideologia sekä heidän toimintatapa poikkesivat muista alan yrityksistä, joita kartoitimme huolella. Värväämöläisten kanssa löysimme nopeasti yhteisen sävelen. Heillä oli useampia ostajaehdokkaita ja valinta päätyi Enersenseen. Värväämöllä on hyvä maine Suomen rakennusteollisuudessa ja sen työpaikkamarkkinoilla. Osto-operaation tarkoituksena on vahvistaa sekä Enersensen että Värväämön liiketoimintaa. Emme hankkineet päällekkäisyyttä vaan lisää leveyttä. Parannamme kilpailuasemiamme molempien vahvuuksia hyödyntäen.

Henkilöstövuokrausyritykset ovat olleet esillä tänä vuonna. VMP listautui kesäkuussa ja Smile Henkilöstöpalvelut harkitsi listautumista syksyllä. Mistä tämä henkilöstövuokrausyritysten listautumistrendi on mielestänne tullut?

Työelämä on suuressa murroksessa. Yritysten toiminta rakentuu entistä enemmän projekteista. Työvoima pyritään optimoimaan joustavasti tarpeen mukaan.

Yrityksillä kokemukset henkilöstövuokrauksesta ovat erittäin positiiviset. Teetätimme keväällä valtakunnallisen tutkimuksen, jossa selvitettiin teollisuuden työnantajien mielipiteitä henkilöstövuokrauksesta. 96 prosenttia työnantajien edustajista, joilla oli kokemusta henkilöstövuokrauksesta, aikoi käyttää sitä uudelleen. Myös vuokratyötä tehneillä työntekijöillä on myönteiset kokemukset. 88 prosenttia on valmis suosittelemaan vuokratyösuhdetta ystävilleen (HPL:n tutkimus 2018).

Kun kaikki osapuolet uskovat ja luottavat muutokseen, ovat kasvun edellytykset erinomaiset. Tilastokeskuksen raportin mukaan henkilöstöpalveluiden toimialan koko oli noin 2,7 miljardia euroa vuonna 2017, jossa oli kasvua yli 20 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Kasvumarkkinoilla tapahtuu yritysjärjestelyjä. Listautuminen on yksi mahdollisuus hankkia pääomia yritysostoihin.

Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Usein esille nostetaan esimerkiksi tuoreita listautujia tai juhlavuottaan viettäviä yhtiöitä. Valinta ei ole sijoitussuositus.

Lue myös edellisten kuukausien yhtiöistä:

2018

2017

2016