Kuukauden yhtiö: Gofore pyrkii kasvamaan markkinaa nopeammin

Artikkeli
9.3.2018
Lukuaika
3 min

Gofore Oyj on vuonna 2002 toimintansa aloittanut digitalisaation asiantuntijayritys. Yhtiö tarjoaa uuden ajan palveluita yksityisen ja julkisen sektorin toimijoille muutoksen kohtaamiseen. Yhtiön palvelut kattavat koko arvoketjun johdon konsultoinnista palveluiden muotoiluun ja rakentamiseen sekä pilvipalveluihin.

Yhtiö keräsi osakemyynnillä pääomia 11,2 miljoonaa euroa ja listautumisannissa 10,2 miljoonaa euroa. Uusia osakkeenomistajia yhtiölle tuli noin 3 000.

Mitkä olivat Goforen tavoitteet listautumiselle ja miten aiotte käyttää listautumisannilla kerätyt varat, toimitusjohtaja Timur Kärki?

Listautuminen meni suunnitelmien mukaisesti ja onnistuneesti. Gofore on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Asiantuntijapalveluita tarjoavalle yritykselle näin voimakas vuodesta toiseen kasvaminen on poikkeuksellista. Listautumisella haettiin edellytyksiä kasvustrategian toteuttamiselle jatkossakin, nyt kun yrityskoko on selvästi aiempaa isompi. Erittäin tärkeää oli myös saada henkilökunta laaja-alaisesti mukaan omistajien joukkoon. Tämä toteutuikin erinomaisesti, kun noin 70 prosenttia henkilökunnastamme merkitsi osakkeitamme.

Mitkä ovat keskeiset strategiset tavoitteenne?

Digitaalisten palveluiden kehittämisen markkina kasvaa arviomme mukaan tällä hetkellä 15–25 prosenttia vuositasolla. Pyrimme kasvamaan tätä markkinaa vauhdikkaammin, ylläpitäen hyvää liikevoittotasoa. Tavoittelemme edelleen melko voimakasta orgaanista kasvua, mutta tutkimme samaan aikaan myös mahdollisuuksia yritysostoihin. Pyrimme jatkamaan kansainvälistymistä kasvattaen liiketoimintaamme kohdemaissamme Isossa-Britanniassa, Saksassa ja Espanjassa.

Teitte ensimmäisen yritysoston ostamalla Leadin Oy:n vuonna 2017. Viimeisimpien tilinpäätöslukujen perusteella liiketoimintanne kasvoi rajusti vuonna 2017, jopa 82 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Onko listautumisesta ollut mielestänne hyötyä liiketoiminnassa?

Ensipuraisun perusteella listautumisesta on hyötyä liiketoiminnassamme. Listayhtiöstatus auttaa meitä tunnettuuden ja uskottavuuden kasvattamisessa, kun kilpailemme isompia ja vakiintuneempia toimijoita vastaan kansainvälisestikin.

Miten erotutte kilpailijoistanne?

Uskomme olevamme kehittymässä täysin uuden tyyppiseksi ICT-palvelutaloksi. Palvelukirjomme liikkeenjohdon konsultoinnista palvelumuotoilun ja kehittämisen palveluiden kautta aina pilvi- ja ylläpitopalveluihin on tällä hetkellä kasvavan asiakaskysynnän mukainen. Tavoittelemme selvästi isompaa yrityskokoa, kuitenkin arvopohjaisesti ja työntekijälähtöisesti kasvaen. Pyrimme tarjoamaan poikkeuksellista asiakas- ja työntekijäkokemusta. Onnistumme siinä mielestämme tällä hetkellä erittäin hyvin.

Missä yksityissijoittaja voi päästä kuulemaan teistä lisää vuonna 2018? Aiotteko osallistua esimerkiksi Pörssisäätiön tai Osakesäästäjien sijoittajatilaisuuksiin?

Goforen sijoittajatapahtumat julkistetaan sijoittajakalenterissamme. Esimerkiksi maaliskuun 6. päivä osallistuimme Pörssisäätiön Pörssi-iltaan. Inderesin järjestämään Yhtiöiltaan osallistumme 12.3.

Mikä on osingonjakopolitiikkanne?

Pyrimme maksamaan vuosittain vähintään 40 prosentti nettotuloksesta osinkoina. Edellisen tilikauden osalta hallitus esittää yhtiökokoukselle 27.3., että vuodelta 2017 maksettaisiin osinkoa 0,15 euroa osakkeelta eli yhteensä 1 942 320,00 euroa. Osinkosumma kasvaa 163 prosenttia edellisvuodesta ja on noin 59 prosenttia konsernin tilikauden tuloksesta. Listautumiskuluilla korjattuna jakoprosentti vastaisi ohjeistuksemme alarajaa.

 

Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Usein nostetaan esille esimerkiksi juhlavuottaan viettäviä yhtiöitä. Valinta ei ole sijoitussuositus.

Lue myös edellisten kuukausien yhtiöistä:

2017

2016