Kuukauden yhtiö: BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj

Artikkeli
27.6.2018
Lukuaika
5 min

Miten kuvailisitte yhtiön liiketoimintaa, toimitusjohtaja Pekka Jalovaara?

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj (BBS) on suomalainen kasvuyritys, joka on kehittänyt uuden luuimplantin, lääkinnällisen laitteen, luuvaurioiden, luupuutosten ja luutumisongelmien hoitoon. Yhtiöllä on toimisto ja laadunvalvontalaboratorio Oulussa ja EU-sertifioitu tuotantolaitos Reisjärvellä. Yhtiöllä on takanaan jo yli 15 vuoden historia, jona aikana yhtiö on kehittänyt tuotteen ja tuotantomenetelmät, tehnyt vaadittavat prekliiniset ja kliiniset testit sekä pystyttänyt kaupallisen tuotannontasoisen tuotantolinjan ja laatujärjestelmän.

BBS:n kaltaisen yrityksen tuotekehitysvaihe on tyypillisesti 10-15 vuotta ja tätä BBS ei ole pystynyt alittamaan varsinkaan, kun kyseessä on lääkinnällisen laitteen ja lääkkeen rajapinnassa oleva uutuustuote. Tuotteen luokittelu on ollut haasteellista ja vasta ihan äskettäin saimme varmistuksen, että tuotteemme on hyväksyttävissä lääkinnällisenä laitteena (Medical Device).

Yhtiöllämme ei ole vielä liikevaihtoa mutta tuotteen myyntilupaan vaadittavat CE-merkinnän ja FDA-hyväksynnän hakuprosessit ovat parhaillaan menossa. Myynnin oletetaan alkavan viimeistään ensi vuonna heti, kun CE-merkki on saatu. Tähän päivään saakka BBS on ollut tuotekehitysyritys mutta nyt on menossa raju muutos markkinointiin ja myyntiin panostavaksi yritykseksi. Myynti on tarkoitus aloittaa Pohjoismaissa ja muutamassa Keski-Euroopan maassa. Samalla panostetaan voimakkaasti yhteistyökumppaneihin.

Miten erotutte kilpailijoistanne sekä kilpailevista tekniikoista ja hoitomuodoista?

ARTEBONE® – tuotteemme sisältää luonnollisen luun kovaosan eli trikalsiumfosfaattimineraalirakeita sekä luun kasvutekijät sisältävät proteiinit, jotka on eristetty poron luusta. Tuote hajoaa ja häviää korjausalueelta sitä mukaa kuin luuvaurio paranee. Tällä hetkellä markkinoilla on tuotteita, joissa on vain jompi kumpi näistä komponenteista mutta BBS on onnistunut yhdistämään nämä kaksi.

Ensimmäinen tuotteemme on valmiina ruiskussa oleva tahna. Siten leikkauspöydällä ei tarvitse tehdä erikseen mitään sekoituksia, mikä on tyypillistä kilpaileville tuotteille. ARTEBONE®-tuotteemme on ainesosiensa perusteella verrattavissa esim. pankkiluuhun tai ihmisluuperäisiin DBM -tuotteisiin (demineralisoitu luumatriksi). Niiden on todettu olevan heikosti uudisluuta tuottavia, koska tuote perustuu yksittäiseen luun komponenttiin. Lisäksi ihmisluuperäisten tuotteiden laatu voi vaihdella paljonkin riippuen luovuttajan iästä ja terveydentilasta.

ARTEBONE®:n sisältämä poron luusta eristetty proteiiniuute on hyvin tasalaatuista, sillä yhteen valmistuserään käytetään keskimäärin 70 poron luut. Poronluu on prekliinisissä testeissä todettu turvalliseksi eikä siitä voi saada mitään ihmisperäisiä virustauteja.

Tehtyjen tutkimusten perusteella ARTEBONE®-tuotteemme voi jatkossa korvata tällä hetkellä eniten käytetyt omaluusiirteet. Tämä tuo merkittäviä säästöjä yhteiskunnalle, sairaaloille ja potilaille. Omaluusiirre on otettava omasta kehosta, tyypillisesti suoliluusta, ja tämä merkitsee toista leikkausta, joka vie aikaa jopa tunnin. Luunottoleikkaukseen liittyy lisäksi omat komplikaationsa. ARTEBONE®:n avulla selvitään kahden leikkauksen sijaan yhdellä ja sairaalassaoloaika lyhenee.

Tuotteemme on ekologinen, sillä käytämme uusiutuvia materiaaleja ihmisten terveyden edistämiseksi.

Keräsitte pääomia listautumisannissa noin 3,5 milj. euroa. Saitte uusia osakkeenomistajia huomattavan määrän, yli 1 100. Mitkä olivat tavoitteenne listautumiselle ja miten aiotte käyttää listautumisannilla kerätyt varat?

BBS haki listautumisannilla varoja ensisijaisesti ARTEBONE®:n meneillään olevien CE-merkinnän ja FDA-hyväksynnän hakuprosessien loppuun saattamiseen, kaupallisen tuotannon aloittamiseen ja tuotteen kaupallistamiseen. Varoja tarvitaan myös tuotemodifikaatioiden kehittämiseen, patenttisalkun kehittämiseen ja ylläpitämiseen, riittävän omarahoituksen varmistamiseen yhtiön strategian mukaisia kasvuinvestointeja varten sekä lisähenkilökunnan palkkaamiseen myyntiin ja markkinointiin.

Tavoittelimme listautumisella 7,5 miljoonaa euroa mutta meillä kävi erittäin huono onni, sillä annin aloituspäivänä nähtiin USA-lähtöinen maailmanlaajuinen suurin kurssien lasku 1,5 vuoteen.

Listautumisannissa kerätyt varat käytetään yllämainittujen asioiden toteuttamiseen. Päätavoite on kuitenkin myynti ja markkinointi.

Rinnakkaislistauduitte myös samanaikaisesti Tukholman First North -markkinapaikalle. Mitkä syyt vaikuttivat siihen, että päädyitte listautumaan samanaikaisesti kahdelle markkinapaikalle?

Ruotsissa on paljon enemmän biolääketieteen yrityksiä kuin Suomessa. Sijoittajat siellä ovat tottuneet sijoittamaan BBS:n kaltaisiin yrityksiin paremmin kuin Suomessa. Kaksoislistautumisella pyrimme varmistamaan listautumisen onnistumisen.

Mitkä ovat keskeiset strategiset tavoitteenne?

Ensimmäinen lähiajan tavoitteemme on saada myyntiluvat ja avata myynti Pohjoismaissa ja Euroopassa. Ehkä tärkein tavoitteemme on löytää suuri kumppani globaaleille markkinoille pääsyn varmistamiseksi. Alan jättiyritykset eivät tee omaa tuotekehitystä . Sen sijaan ne seuraavat pieniä tuotekehitysyrityksiä.

Milloin seuraavan kerran yksityissijoittajat pääsevät kuulemaan teistä?

Pidämme säännöllisesti yhteyttä sijoittajiimme pörssi-ja lehdistötiedotteilla. BBS on ilmoittautunut 27.8 pidettäviin Avoimiin Oviin Pörssitalolla.

 

Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Usein esille nostetaan esimerkiksi tuoreita listautujia tai juhlavuottaan viettäviä yhtiöitä. Valinta ei ole sijoitussuositus.

Lue myös edellisten kuukausien yhtiöistä:

2018

2017

2016