Kuukauden yhtiö: Admicom iloitsee laajasta työntekijäomistajien joukosta

Artikkeli
25.5.2018
Lukuaika
3 min

Vuonna 2004 perustettu Admicom Oyj listautui First North -markkinapaikalle helmikuussa 2018. Yhtiö keräsi listautumisannissa noin 5 miljoonaa euroa pääomia ja sai yli 2 800 uutta osakkeenomistajaa.

Miten kuvailisit yhtiön liiketoimintaa, toimitusjohtaja Antti Seppä?

Admicom on rakennus-, talotekniikka- ja teollisuusyritysten toiminnan tehostamisen asiantuntijaorganisaatio. Pilvipalveluna toimiva toiminnanohjausjärjestelmämme Adminet helpottaa asiakkaiden työmaarutiineja, automatisoi hallinnon työvaiheita ja tarjoaa reaaliaikaisen näkyvyyden yrityksen liiketoimintaan. Olemme pk-yritysten toiminnanohjauksen edelläkävijä.

Saas-yhtiönä olemme pystynteet luomaan tuloksellisen liiketoimintamallin, jossa yli 90 prosenttia liikevaihdosta on jatkuvasti kasvavaa säännöllistä tulovirtaa. Esimerkiksi viime vuonna yrityksen käyttökate oli 36 prosenttia vahvasta kasvusta huolimatta.

Mitkä olivat tavoitteenne listautumiselle ja miten aiotte käyttää listautumisannilla kerätyt varat?

Tavoitteena oli lisätä yhtiön tunnettuutta, tukea strate­gian mukaisten yritysostojen toteuttamista sekä sitouttaa ja motivoida työntekijöitä. Tunnettuuden kasvu tuntui jo listautumisprosessin ai­kana ja erityisen ylpeitä olemme siitä, että noin kaksi kolmasosaa työntekijöistäm­me on nyt yrityksen omistajia.

Listautumisella kerättyjä varoja käytämme avataksemme yhtiölle uusia keinoja kasvun rahoitukseen ja tunnettuuden parantamiseen. Esimerkiksi syksyllä lanseeraamme erityisesti pienyritysten tarpeisiin suunnitellun Adminet Lite -palvelun, johon rekrytoimme parhaillaan uutta kymmenen hengen tiimiä.

Mitkä ovat keskeiset strategiset tavoitteenne?

Tavoittelemme vahvaa kasvua ja markkinajohtajuutta kolmella päätoimialallamme. Tämän jälkeen laajennamme Suomessa uusille toimialoille tai ulkomailla ensimmäisiin. Haluamme olla asiakkaillemme paitsi järjestelmäkumppa­ni, myös aktiivinen toimija alan toimintatapojen tehosta­misessa.

Liikevaihtonne on kasvanut ripeää vauhtia. Ensimmäisen vuosineljäksen liikevaihto 2018 nousi 39 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna ja vuoden 2017 liikevaihto oli 37,3 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Mitkä ovat taloudelliset tavoitteenne?

Tavoitteenamme on kasvaa ainakin seuraavat kolme vuotta yli 30 prosentin vuosivauhtia siten, että yhtiön kannattavuus säilyy 30-40 prosentin välillä. Tänä vuonna tavoitteena on saavuttaa yli 10 miljoonan euron liikevaihto yli 30 prosentin käyttökatteella.

Miten erotutte kilpailijoistanne?

Kilpailukentältä ei toistaiseksi löydy toista toimijaa, joka tarjoaisi yhtä laajaa ja samalla toimialakohtaista palvelukokonaisuutta samoihin kohderyhmiin. Lisäksi suurin osa vakiintuneista kilpailijoista ei edusta kehittyvää SaaS-sukupolvea, vaan Windows-pohjaisia paikallisia ohjelmia.

Lisäksi Adminet automatisoi yrityksen rutiineja taloushallintoon selvästi kilpailijoitaan tehokkaammin. Työvaiheiden aikasäästöjen lisäksi asiakkaamme hyötyvät aidosti reaaliaikaisesta talousinformaatiosta liiketoimintapäätösten tukena.

Mikä on osingonjakopolitiikkanne?

Pyrimme jakamaan yli puolet tuloksesta osinkoina, kuitenkaan vaarantamatta strategiassa määriteltyjä tavoitteita.

Milloin seuraavan kerran yksityissijoittajat pääsevät kuulemaan teistä?

Seuraavan kerran meistä kuuluu puolivuotiskatsauksessa 6.7. sekä 6.9. Keski-Suomen Osakesäästäjät ry;n kokouksessa. Pörssitalolle tulemme ehkä sitten ensi vuonna.

Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Usein esille nostetaan esimerkiksi tuoreita listautujia tai juhlavuottaan viettäviä yhtiöitä. Valinta ei ole sijoitussuositus.

Kuva: Outi-Kaisa Ollikainen / Nasdaq.

Lue myös edellisten kuukausien yhtiöistä:

2018

2017

2016